Uppdaterad data för MedieSverige 2019

NYHET | 3 mars 2020

För läsare av MedieSverige 2019 som letar efter fräscha siffror finns nu en uppdatering av informationen som rapportens diagram, och analyser, bygger på.

Medieutvecklingen och medielandskapets struktur växer fram i ett nära samspel med det omgivande samhället – den är därför i ständig förändring. I februari 2019 gav Nordicom ut MedieSverige 2019 som ger en aktuell och bred översikt över dagens medielandskap. Publikationen bygger på ett rikt datamaterial från en rad olika källor. Men under ett år har utvecklingen gått vidare.

För att tillgodose behovet av så aktuell information som möjligt har vi uppdaterat den data som rapportens diagram och analyser bygger på – där det är möjligt med ett år.

Den läsare som är intresserad av nya analyser kan invänta rapporten MedieSverige 2021, som är planerad att publiceras i början av 2021.

 

Ladda ner aktuell data (mars 2020) i ett separat exceldokument.

Ladda ner rapportens data (feb 2019) i ett annat exceldokument.

Ladda ner i pdf eller köp en tryckt rapport av MedieSverige 2019.

 

Den första utgåvan av rapportserien MedieSverige utkom för över 30 år sedan. MedieSverige 2019 är den trettonde volymen i serien. Rapporten är skriven av Ulrika Facht och Jonas Ohlsson vid Nordicom, Göteborgs universitet.

 

---

ULRIKA FACHT

NYHET