Nyhetsbrev

Här kan du läsa och prenumerera (abonnera) på Nordicoms nyhetsbrev om medieutveckling och mediepolitik i Norden och Europa.

Nyhetsbreven utkommer tre till fyra gånger per år. Det är gratis att prenumerera och du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att följa länken i mejlet.

Du väljer själv vilket nyhetsbrev du vill prenumerera på:

Medietrender i Norden

Nyhetsbrevet Medietrender i Norden belyser ämnen som mediekonsumtion, mediemarknad och mediepolitiska frågor, och rapporterar om utveckling och aktuell forskning inom området. Nyhetsbrevet ger läsaren en översikt över medietrender i de nordiska länderna och sätter Norden i ett europeiskt och globalt perspektiv.
 
Nyhetsbrevet ges ut tre till fyra gånger per år. Nyhetsbrevet finns även på engelska.

Medietrender i Norden | arkiv

 

European Media Policy

Nyhetsbrevet European Media Policy rapporterar om mediepolitiska frågor på europeisk nivå. Läsaren får ta del av nyheter från EU om aktuella teman, nya lagstiftningsförslag, parlamentariska debatter, nyligen fattade eller förestående politiska beslut och så vidare. Nyhetsbrevet uppmärksammar också mediepolitiska frågor inom Europarådet och på internationell nivå.
 
Nyhetsbrevet finns enbart på engelska.

European Media Policy | arkiv 

För tidigare nummer, se nedan.

 

Tidigare utgåvor och nyhetsbrev

Är du intresserad av att läsa tidigare nummer av våra två nyhetsbrev? Eller något av våra äldre nyhetsbrev som inte längre ges ut? Kontakta oss på info@nordicom.gu.se

  • Medier i Norden, 2004–2012 (ersätts av Medietrender i Norden)
  • Nordic Media Policy, 2004–2012
  • On the International Agenda, 2007–2011