Våra nyhetsbrev

Här kan du läsa och prenumerera på Nordicoms nyhetsbrev om medieutveckling, mediepolitik och medieforskning i Sverige, Norden och Europa.

Nordicom ger ut tre nyhetsbrev med olika teman. Det är gratis att prenumerera och du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att följa länken längst ner i brevet.

Nordic Media Policy

Nyhetsbrevet Nordic Media Policy rapporterar om den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna och på den nordiska nivån. Det presenterar nya lagstiftningsförslag, parlamentariska debatter och nya mediepolitiska beslut och initiativ. Nyhetsbrevet uppmärksammar också nya rapporter och studier på medieområdet från de nordiska länderna. 

Nyhetsbrevet ges ut på engelska och utkommer fem eller sex gånger per år.

Redaktör: Tobias Lindberg

Nordic Media Policy | arkiv

 

European Media Policy

Nyhetsbrevet European Media Policy rapporterar om mediepolitiska frågor på europeisk nivå. Läsaren får ta del av nyheter från EU om aktuella teman, nya lagstiftningsförslag, parlamentariska debatter och nyligen fattade eller förestående politiska beslut. Nyhetsbrevet uppmärksammar också mediepolitiska frågor inom Europarådet och på internationell nivå.

Nyhetsbrevet ges ut på engelska och utkommer fem eller sex gånger per år.

Redaktör: Natacha López

European Media Policy | arkiv 

För tidigare nummer, se nedan.

 

Medietrender i Norden

Nyhetsbrevet Medietrender i Norden presenterar de senaste publikationerna, analyserna och statistiksammanställningarna från Nordicom på temat svensk och nordisk medieutveckling. 

Nyhetsbrevet ges ut på svenska och engelska och utkommer tre eller fyra gånger per år.

Medietrender i Norden | arkiv