Nordic Journal of Media Studies

Omslag till Nordic Journal of Media Studies

 

Nordic Journal of Media Studies (2019–), eller NJMS, är en sakkunniggranskad medievetenskaplig tidskrift. Syftet med tidskriften är att föra samman nordiska, europeiska och globala perspektiv i aktuella forskningsfrågor. NJMS ges ut på engelska och riktar sig till det internationella forskarsamhället. Tidskriften utkommer med ett tematiskt nummer per år och är redigerad av en extern redaktörskommitté ledd av Stig Hjarvard, professor vid Köpenhamns universitet. NJMS publiceras i digital form och kan läsas och laddas ned gratis på publiceringsplattformen Sciendo. NJMS ges ut med stöd från NOP-HS (The Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences).