Våra vetenskapliga publikationer

Tre av Nordicoms akademiska publikationer

Nordicom bedriver vetenskaplig förlagsverksamhet inom medier och kommunikation. Vår utgivning omfattar monografier och redigerade antologier samt två sakkunniggranskade tidskrifter, Nordicom Review och Nordic Journal of Media Studies. Förlagsverksamheten bedrivs med hjälp av en komplett redaktion bestående av Nordicoms medarbetare. Huvuddelen av vår vetenskapliga utgivning riktar sig till det internationella forskarsamhället men vi ger också ut vetenskapliga böcker på svenska.

Nordicom strävar efter att publicera ny medieforskning av relevans för de nordiska länderna. Alla våra böcker och tidskrifter publiceras med digital Open Access, utan avgifter för publicering eller bearbetning (så kallade författaravgifter eller APC:s) och under en Creative Commons (CC) licens.

Vår vetenskapliga utgivning finansieras med stöd från Nordiska ministerrådet.

Alla manuskript som skickas till Nordicom genomgår en plagiatkontroll (Similarity Check) med hjälp av programvaran iThenticate.

 

Våra tidskrifter

Nordicom ger ut två digitala vetenskapliga tidskrifter, Nordicom Review (1980–) och Nordic Journal of Media Studies (2019–). Båda tidskrifterna vänder sig till det internationella forskarsamhället och använder sig av anonym sakkunniggranskning (double-blind peer review). Tidskrifterna har olika innehållslig profil, och leds av separata och redaktionsråd.

Nordicom Review och Nordic Journal of Media Studies publiceras med Open Access på den digitala publiceringsplattformen Sciendo. Utöver PDF publiceras alla tidskriftsartiklar i XML-format för att underlätta indexering och abstracting. Samtliga artiklar långtidslagras via Portico.

 

Våra vetenskapliga böcker

Nordicom erbjuder en flera olika alternativ för medieforskare som vill publicera sig hos oss, inklusive ensam- eller samförfattade monografier och redigerade antologier.

Alla vetenskapliga böcker publiceras i tryck samt digitalt med Open Access på Nordiska ministerrådets publiceringsplattform NordPub. Vi publicerar böcker på engelska och svenska.