Nordicoms publikationer

Nordicoms främsta uppgift är att sprida kunskap om medieforskningens resultat samt redovisa uppgifter om medieutvecklingen i de nordiska länderna. Detta görs löpande i Nordicoms utgivning av tidskrifter, antologier och andra böcker samt statistiska översikter och analyser. 

 

Call for contributions

Call for contributions to Open Access anthology about online surveillance: https://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/call-contributions-open-access-anthology-about-online-surveillance

Call for anthology chapters: Audiovisual content for children and adolescents in the Nordics: https://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/call-anthology-chapters-audiovisual-content-children-and-adolescents-nordics