Två händer som håller i en bok.

Publikationer

Foto: Scandinav Bildbyrå
Nordicom strävar efter att publicera ny högkvalitativ forskningslitteratur med ett nordiskt fokus. Vår utgivning omfattar monografier och redigerade antologier samt två sakkunniggranskade tidskrifter, Nordicom Review och Nordic Journal of Media Studies. Vår vetenskapliga utgivning bedrivs med stöd från Nordiska ministerrådet.
Två bilder: En Open Access-ikon och nordiska flaggor.
Foto: Magnus Fröderberg, norden.org

Vår förlagsverksamhet

Alla våra böcker och tidskrifter publiceras med digital Open Access, utan avgifter för författare och redaktörer och under en Creative Commons (CC) licens. Verksamheten bedrivs av en komplett redaktion bestående av Nordicoms medarbetare. 

Omslagen till Nordicoms två tidskrifter: Nordicom Review och Nordic Journal of Media Studies.

Våra vetenskapliga tidskrifter

Nordicom ger ut två vetenskapliga tidskrifter, Nordicom Review (1980–) och Nordic Journal of Media Studies (2019–). Tidskrifterna vänder sig till det internationella forskarsamhället och använder sig av anonym sakkunniggranskning (double-blind peer review).

Nordicom Review och Nordic Journal of Media Studies publiceras med Open Access på den digitala publiceringsplattformen Sciendo.

Böcker från Nordicom.
Foto: Julia Romell

Våra vetenskapliga böcker

Nordicom publicerar monografier och redigerade antologier. Alla våra vetenskapliga böcker publiceras digitalt med Open Access på Nordiska ministerrådets publiceringsplattform NordPub. Våra senaste böcker kan även beställas i tryckt format i vår webbshop. Vi publicerar böcker på engelska och svenska.