Våra uppdrag

Nordicom har både ett nordiskt och ett svenskt uppdrag. Det nordiska uppdraget är finansierat av Nordiska ministerrådet och det svenska av Sveriges kulturdepartement. 

Nordicoms verksamhet finansieras av ett basanslag från Göteborgs universitet samt genom medel från Nordiska ministerrådet och det svenska kulturdepartementet. Basanslaget från universitetet svarar för omkring 40 procent av Nordicoms samlade finansiering och medlen från Nordiska ministerrådet och Kulturdepartementet för omkring 25 procent vardera. Härtill svarar det norska Kulturdepartementet för finansieringen av en tjänst vid Universitetet i Bergen som bidrar till Nordicoms nordiska arbete. 

Nordicoms finansieringsmodell innebär att vi har både ett nordiskt och ett svenskt uppdrag. 

Nordiska ministerrådet

Nordicom har varit en del av det nordiska samarbetet i över fyrtio år. Nordiska ministerrådet bidrar genom ett strategiskt partnerskap med Nordicom till finansieringen av vår nordiska verksamhet. I Nordicoms uppdrag från ministerrådet ingår att främja och förmedla forskningsbaserad kunskap om medier i de nordiska länderna och att stärka samarbetet mellan nordiska medieforskare. Partnerskapet med Nordiska ministerrådet regleras i tidsbegränsade mandat. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig mellan 2022 och 2024. 
 
Partnerskapet med Nordiska ministerrådet är uppdelat i tre deluppdrag:

  1. Att samla in, syntetisera och sprida kunskap om medieutvecklingen i Norden.
  2. Att initiera och publicera ny medievetenskaplig forskningslitteratur med ett nordiskt fokus.
  3. Att skapa och stimulera kontaktytor och samarbeten mellan nordiska medieforskare samt mellan nordiska och internationella medieforskare.

Det svenska kulturdepartementet

Det svenska kulturdepartementet ger Nordicom ett årligt anslag via statsbudgeten som ska användas till att utarbeta svensk mediestatistik och att dokumentera ägar- och marknadsförhållanden på den svenska mediemarknaden. Det ska också användas till att genomföra Mediebarometern, som är en årlig räckviddsundersökning av den svenska befolkningens medievanor. Genom anslaget från Kulturdepartementet är Nordicoms svenska verksamhet en del av den svenska mediepolitiken.