Två bilder: Omslaget till Nordicom Review och en person som läser Nordicom Review på en dator.

Nordicom Review

Nordicom Review (1980–) är en sakkunniggranskad vetenskaplig tidskrift med syfte att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om medier, medierad kommunikation och journalistik i de nordiska länderna.

Nordicom Review ges ut på engelska och riktar sig till det internationella forskarsamhället. Tidskriften publiceras i digital form och kan läsas och laddas ner gratis på publiceringsplattformen Sciendo.