Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i alla EUs medlemsländer. Den nya förordningen finns till för att ge den enskilde ökad kontroll över de egna personuppgifterna. När uppgifter om en person behandlas har denne också rätt att informeras om behandlingen, vilka uppgifter det handlar om samt för vilket syfte personuppgiftsbehandlingen görs.

Nordicom behandlar personuppgifter i och för vårt uppdrag att förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation i de nordiska länderna. Det handlar främst om uppgifter såsom namn, e-postadress och postadress. Vi behandlar bara personuppgifter som har till syfte att understödja vårt uppdrag.

 

I de här situationerna samlar vi in dina personuppgifter

  • När du registrerar dig som prenumerant på något av våra nyhetsbrev.
  • När du registrerar dig som prenumerant på våra pressmeddelanden.
  • När du beställer en publikation av oss.
  • När du anmäler dig till någon av våra konferenser, seminarier eller aktiviteter.
  • När du accepterar en inbjudan som medlem i vår scientific advisory board eller editorial board.
  • När du som redaktör, författare eller expertgranskare bidrar till någon av våra publikationer.

Den information som vi samlar in beror på vad som är relevant för respektive kategori, oftast till exempel namn, e-postadress, postadress, yrkestitel eller arbetsgivare. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter eller uppgifter om till exempel personnummer.

 

Vem kan komma att ta del av personuppgifter?

Nordicom utgör en enhet vid Göteborgs universitet och Göteborgs universitet är en myndighet vilket i sin tur innebär att den s.k. offentlighetsprincipen ska tillämpas. Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att begära att få ta del av den information som finns vid Nordicom under förutsättning att informationen inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Denna information kan omfatta personuppgifter.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas endast så länge som de behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen av uppgifterna.

 

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger den enskilde rätt att: begära ut information om vilka uppgifter som behandlas om denne, begära att få personuppgifter rättade om de skulle vara felaktiga och att få sina uppgifter raderade när de inte längre behövs för att uppfylla de ändamål som de samlades in för. I vissa fall har den enskilde också rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas genom att de bara får behandlas för specifika ändamål eller att invända mot att personuppgifter behandlas över huvud taget.

För mer information om personuppgiftsbehandling på Göteborgs universitet besök:

 

Om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies. En cookie är en liten fil som webbplatsen sparar i datorn och som skickas till den server som skapade den. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Webbläsaren kan ändras så att den inte tillåter eller varnar för cookies.

Mer om cookies finns att läsa på Post- och telestyrelsens webbplats: 

 

Om du vill veta mer

Dataskyddsombud Göteborgs universitet
Johanna Wallin
dataskydd@gu.se

Kontaktperson på Nordicom
Mia Jonsson Lindell, kommunikatör
mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se