Vår redaktion

Vår vetenskapliga utgivning sköts av en komplett redaktion bestående av medarbetare vid Nordicom. Nedan kan du läsa mer om vilka vi är och hur du kommer i kontakt med oss.

 

Jonas Ohlsson är föreståndare för Nordicom och huvudredaktör för Nordicom Review och våra vetenskapliga böcker.

E-post: jonas.ohlsson@nordicom.gu.se

 

Josefine Bové är vår förlagsredaktör. Hon samordnar hela publiceringsprocessen, från manusinlämning till publicering och marknadsföring.

E-post: josefine.bove@nordicom.gu.se

 

Johannes Bjerling och Karin H. Zelano är våra vetenskapliga redaktörer. De säkerställer den vetenskapliga kvaliteten i Nordicoms böcker och Nordicom Review och bistår författare och externa redaktörer under skriv- och granskningsprocessen.

E-post: johannes.bjerling@nordicom.gu.se

E-post: karin.zelano@nordicom.gu.se

 

Maarit Jaakkola är redaktör för bokrecensionerna i Nordicom Review.

E-post: maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

 

Kristin Clay är vår tekniska redaktör. Hon bearbetar alla engelskspråkiga manuskript från inlämning till publicering, genom teknisk redigering, språkgranskning och korrektur.

E-post: kristin.clay@nordicom.gu.se

 

Per Nilsson

Per Nilsson ansvarar för sättning och grafisk design för samtliga Nordicoms publikationer.

E-post: per.nilsson@nordicom.gu.se

 

Mia Jonsson Lindell

Mia Jonsson Lindell är vår kommunikatör. Hon bistår med spridning och marknadsföring av våra publikationer, inklusive individuella tidskriftsartiklar.

E-post: mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se