Vår redaktion

Vår vetenskapliga utgivning sköts av en komplett redaktion bestående av medarbetare vid Nordicom. Nedan kan du läsa mer om vilka vi är och hur du kommer i kontakt med oss.

Jonas Ohlsson

Jonas Ohlsson är föreståndare för Nordicom och huvudredaktör för Nordicom Review och våra vetenskapliga böcker. 
E-post: jonas.ohlsson@nordicom.gu.se

Josefine Bové

Josefine Bové är vår förlagsredaktör. Hon samordnar hela publiceringsprocessen, från manusinlämning till publicering och marknadsföring. 
E-post: josefine.bove@nordicom.gu.se

Johannes Bjerling.Magnus Fredriksson.

Johannes Bjerling och Magnus Fredriksson är våra redaktörer. De säkerställer den vetenskapliga kvaliteten i Nordicoms böcker och Nordicom Review och bistår författare och externa redaktörer under skriv- och granskningsprocessen. 
E-post: johannes.bjerling@nordicom.gu.se, magnus.fredriksson@nordicom.gu.se

Maarit Jaakkola.

Maarit Jaakkola är redaktör för bokrecensionerna i Nordicom Review. 
E-post: maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

Kristin Clay.

Kristin Clay är vår tekniska redaktör. Hon bearbetar alla engelskspråkiga manuskript från inlämning till publicering, genom teknisk redigering, språkgranskning och korrektur. 
E-post: kristin.clay@nordicom.gu.se

Karin Andén

Karin Andén ansvarar för sättning och grafisk design för samtliga Nordicoms publikationer. 
E-post: karin.anden@nordicom.gu.se

Mia Jonsson Lindell

Mia Jonsson Lindell är vår kommunikatör. Hon bistår med spridning och marknadsföring av våra publikationer, inklusive individuella tidskriftsartiklar.
E-post: mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se