Calls for papers (Nordic Journal of Media Studies)

Nordic Journal of Media Studies (NJMS) är en tematisk medievetenskaplig tidskrift som utkommer med ett nummer per år.

Tidskriften redigeras av en extern redaktörskommitté. Samtliga nummer av NJMS föregås av en öppen inbjudan att medverka med artiklar (call for papers). Artiklar som övervägs för publicering bedöms av minst två anonyma sakkunniggranskare. Du kan läsa mer om hur det går till att bidra till kommande nummer av NJMS på våra engelska sidor.

 

Contact

For general inquiries and questions, please contact Nordicom's managing editor. For specific questions or concerns about the formatting requirements, please contact Nordicom's manuscript editor.

Managing editor: Josefine Bové, josefine.bove@nordicom.gu.se

Manuscript editor: Kristin Clay, kristin.clay@nordicom.gu.se


Page last updated October 2022