Calls for papers

Nordic Journal of Media Studies (NJMS) är en tematisk medievetenskaplig tidskrift som utkommer med ett nummer per år. Tidskriften redigeras av en extern redaktörskommitté. Samtliga nummer av NJMS föregås av en öppen inbjudan att medverka med artiklar (call for papers). Artiklar som övervägs för publicering bedöms av minst två anonyma sakkunniggranskare. Du kan läsa mer om hur det går till att bidra till kommande nummer av NJMS på våra engelska sidor.

Aktuella inbjudningar att medverka i Nordic Journal of Media Studies (på engelska)