Om webbplatsen

Här hittar du information om vår webbplats, cookies, hantering av personupplysningar och tillgänglighet. 

 

Om nordicom.gu.se 

Nordicoms webbplats nordicom.gu.se har som syfte att presentera forskning och fakta inom nordisk medie- och kommunikationsvetenskap. 
 

Om Nordicoms integritetspolicy och cookies

Nordicom behandlar personuppgifter i och för vårt uppdrag att förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation i de nordiska länderna. Det handlar främst om uppgifter så som namn, e-postadress och postadress. Vi behandlar bara personuppgifter som har till syfte att understödja vårt uppdrag.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som gäller från och med den 25 juli 2003 ska alla som besöker en webbplats med cookies få information.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter och cookies

 

Tillgänglighet på webbplatsen

Vi arbetar aktivt för att så många som möjligt ska kunna använda Nordicoms webbplats. 

I vår tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Där hittar du även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Läs vår tillgänglighetsredogörelse för Nordicoms webbplats www.nordicom.gu.se 

 

Lämna synpunkter 

Har du frågor, synpunkter och förslag på hur vi kan göra vår webbplats bättre – hör av dig till oss! Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen.

Kontakta Nordicoms kommunikatörer:

Mia Jonsson Lindell, mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se

Cecilie Ravik, cecilie.ravik@nordicom.gu.se