Nordiska flaggor.

Nordisk medieutveckling

Foto: Johannes Jansson, norden.org
Nordicom har i uppdrag från Nordiska ministerrådet att dokumentera och analysera medieutvecklingen i de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet är att påvisa trender och förändringar i medielandskapet i Norden.
En familj sitter i soffan. Mannen sitter med två barn och tittar på en surfplatta. Kvinnan tittar på TV.
Foto: Skandinav Bildbyrå

Nordisk mediestatistik

Nordicom sammanställer och presenterar fritt tillgänglig statistik om medieutvecklingen i Norden. Här kan du hitta statistik om bland annat de största medieföretagen, medieekonomi och medieanvändningen i de nordiska länderna.

En kvinna läser en tidning i soffan.
Foto: Skandinav Bildbyrå

Faktablad

Läs om medier och medieutvecklingen i Norden i våra faktablad. Faktabladen syftar till att beskriva och analysera medietrender i Norden och behandlar allt från mediestruktur och medieekonomi till medieanvändning.

En mobiltelefon som visar ett nyhetsbrev från Nordicom.
Foto: Cecilie Ravik

Nyhetsbrev

Nordicom ger ut två olika nyhetsbrev om medieutveckling och mediepolitik i Norden och Europa. Nyhetsbreven utkommer tre till fyra gånger per år och det är gratis att prenumerera.

De nordiska statsministrarna.
Foto: Magnus Fröderberg, norden.org

Medieutredningar

I våra sammanställningar över medieutredningar hittar du statliga utredningar, rapporter och andra offentliga dokument om medier, digitalisering, demokrati och yttrandefrihet i de nordiska länderna.

En kvinna som sitter vid en dator fotograferad uppifrån.
Foto: Skandinav Bildbyrå

Extern statistik

I vår externa länkdatabas hittar du länkar till medierelaterade branschorganisationer, myndigheter, databaser med mera. Fokus ligger på de nordiska länderna samt europeiska och internationella organisationer.