Kategori: Sverige

Kvinna läser tidningen
Pressmeddelande |

Svenskarnas medieanvändning fortsatt rekordhög

Pandemiårens höga mediekonsumtion låg kvar under 2023. Samtidigt satte stigande priser och ett oroligt säkerhetspolitiskt läge sin prägel på medieanvändningen, visar 2023 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Nyheter från public service fortsatte vara mest populära.
Mediebarometern 2023, liggande omslag.
Mediebarometern |

Rörlig bild och sociala nätverk mest populärt – så använde svenskarna medier 2023

Nio av tio svenskar tittade på rörlig bild en vanlig dag, fler såg på strömmad tv än på tablålagd. Drygt åtta av tio använde sociala medier, Facebook och Instagram var mest populära, förutom bland de yngre där Snapchat och TikTok dominerade. Två tredjedelar läste en dagstidning, och det digitala läsandet dominerade. Läs sammanfattningen av de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2023.
Blå bakgrund med en man som skriver på laptop. Rosa text: Mediebarometern 2023
Mediebarometern |

Save the date 14/5: Webbsänt seminarium om resultaten från Mediebarometern 2023

Den 14 maj presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet resultaten från 2023 års Mediebarometer. Mediebarometern är en årlig undersökning där ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen svarar på frågor om sina medievanor. 
Händer skriver på laptop
Nyhet |

Nu finns uppdaterade data för MedieSverige 2023

MedieSverige 2023 är en rapport från Nordicom som består av en mängd beskrivningar och data om det svenska medielandskapet och dess utveckling. För den läsare som letar efter färskare siffror finns nu en uppdatering av den information som rapportens diagram och analyser bygger på.
Tidningshög.
Ny publikation |

Minskad lönsamhet för medierna trots rekordhög medieanvändning

Medieåret 2022 kom att präglas av ett stort medie- och nyhetsintresse hos allmänheten för att ta del av information om den fortsatta coronapandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och höstens allmänna val. Under slutet av året och inledningen av 2023 påverkades medieföretagen också av stigande kostnader, fallande reklamintäkter och en vikande konjunktur. Det visar rapporten Medieekonomi 2023.
Tobias Lindberg vid Nordicom presenterar Mediebarometern 2022
Nyhet |

Ledig tjänst: Nordicom söker utredare

Nordicom söker en ny utredare till arbetet med att fördjupa kunskapen om mediernas utveckling i Sverige och Norden. Det är ett arbete som också inkluderar Mediebarometern, den största oberoende undersökningen av medieanvändningen i den svenska befolkningen.
Omslaget till Mediebarometern 2022 och bilder på seminariets presentatörer.
Mediebarometern |

Mediebarometern 2022: Läs rapporten och se seminariet

Mediebarometern 2022 visar att den svenska befolkningens användning av medier under förra året låg kvar på samma rekordhöga nivåer som under pandemiåren 2020 och 2021. Här kan du läsa rapporten och se seminariet om Mediebarometern 2022.
Omslaget till Mediebarometern 2022.
Mediebarometern |

Strömmad tv, sociala medier och prenumererad dagstidning – så använde svenskarna medier 2022

Nio av tio svenskar tittade på rörlig bild en vanlig dag under 2022 – strömmad tv var mest populärt. Halva befolkningen hade prenumererad dagstidning och Instagram var den mest använda sociala nätverkstjänsten – förutom bland de äldre. Läs sammanfattningen av de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2022.
Man med hörlurar som står framför en dator och håller i en telefon.
Pressmeddelande |

Medieanvändningen rekordhög under 2022

Efter två år av pandemi följde ett 2022 präglat av krig och ekonomisk kris – men också av en valrörelse och flera stora idrottsmästerskap. Allt detta innebar att den svenska befolkningens användning av medier låg kvar på rekordhöga nivåer också under fjolåret. Det gällde inte minst användningen av professionella nyhetsmedier. Det visar 2022 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet.
Omslag till Mediebarometern 2022.
Mediebarometern |

Välkommen att anmäla dig till seminariet om Mediebarometern 2022

Den 16 maj presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet resultaten från 2022 års Mediebarometer, den största årliga undersökningen av den svenska befolkningens medievanor.