Forskarsamverkan

Forskare på NordMedia-konferensen

Foto: Gunnar Jönsson

Genom att skapa kontakter mellan akademin och samhället, och i synnerhet mellan medieforskare, bidrar Nordicom till att stärka den nordiska medieforskningen. Det gör vi främst genom vår digitala forskarplattform NordMedia Network, samt genom att vara med och arrangera medieforskarkonferensen NordMedia vartannat år.