Om Nordicom

Nordicom är en oberoende (non-profit) organisation som arbetar med att samla in och förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation. Våra medarbetare finns i alla de nordiska länderna och vårt huvudkontor är placerat i Göteborg.

Syftet med vårt arbete är att utveckla kunskapen om mediernas roll i samhället. Det gör vi bland annat genom att ta fram underlag till olika slags organisationer för beslut i mediefrågor samt förmedla fakta och kunskap till forskare och studenter:

 

Nordicom är finansierat av Nordiska Ministerrådet, svenska Kulturdepartementet samt Göteborgs universitet, och har funnits sedan 1970-talet.