Om Nordicom

Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Vi arbetar med att samla in och förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation. Vårt huvudkontor är placerat i Göteborg.

Syftet med vårt arbete är att utveckla den vetenskapsbaserade kunskapen om mediernas roll i samhället. Det gör vi bland annat genom att ta fram underlag till olika slags organisationer för beslut i mediefrågor samt förmedla fakta och kunskap till forskare och studenter:

Nordicom är finansierat av Nordiska Ministerrådet, svenska Kulturdepartementet samt Göteborgs universitet, och har funnits sedan 1970-talet.