Kategori: Publikationer från Nordicom

Journalist filmar en grupp människor, samtidigt som han bär mask.
Ny publikation |

Innovation och motståndskraft i norska nyhetsmedier under Covid-19

I en värld där nyhetsmedier ständigt förändras, medför störningar och kriser både utmaningar och möjligheter för innovation. En ny bok, baserad på flera empiriska studier, belyser hur innovation, kris, uthållighet och motståndskraft samverkar inom norska nyhetsmedier under Covid-19-pandemin.
Kvinna läser tidningen
Pressmeddelande |

Svenskarnas medieanvändning fortsatt rekordhög

Pandemiårens höga mediekonsumtion låg kvar under 2023. Samtidigt satte stigande priser och ett oroligt säkerhetspolitiskt läge sin prägel på medieanvändningen, visar 2023 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Nyheter från public service fortsatte vara mest populära.
Mediebarometern 2023, liggande omslag.
Mediebarometern |

Rörlig bild och sociala nätverk mest populärt – så använde svenskarna medier 2023

Nio av tio svenskar tittade på rörlig bild en vanlig dag, fler såg på strömmad tv än på tablålagd. Drygt åtta av tio använde sociala medier, Facebook och Instagram var mest populära, förutom bland de yngre där Snapchat och TikTok dominerade. Två tredjedelar läste en dagstidning, och det digitala läsandet dominerade. Läs sammanfattningen av de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2023.
man tittar på mobil i naturen
Ny publikation |

Ny bok om framtiden för den nordiska mediemodellen

En ny antologi, utgiven av Nordicom, utforskar det nordiska medielandskapets framtid. Bidragen tittar närmare på vad som gör de nordiska mediesystemen speciella och analyserar förändringar och kontinuitet i ett ständigt föränderligt medielandskap globalt.
Blå bakgrund med en man som skriver på laptop. Rosa text: Mediebarometern 2023
Mediebarometern |

Save the date 14/5: Webbsänt seminarium om resultaten från Mediebarometern 2023

Den 14 maj presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet resultaten från 2023 års Mediebarometer. Mediebarometern är en årlig undersökning där ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen svarar på frågor om sina medievanor. 
Människor som använder telefoner och laptop
Ny publikation |

Nytt temanummer utforskar utmaningarna med "digital desintegration" i demokratiska samhällen

Senaste temanumret av Nordicom Review tar upp utmaningarna med "digital desintegration", d.v.s minskad tillit till etablerade medier och andra för demokratin viktiga samhällsinstitutioner, fragmentering av publiker, samt en uppluckring av gränser mellan samhällsaktörer framförallt i sociala medier. Genom åtta artiklar om alltifrån politisk kommunikation till medborgarperspektiv undersöker numret hur digitala förändringar påverkar demokratin och offentliga debatter.
Händer skriver på laptop
Nyhet |

Nu finns uppdaterade data för MedieSverige 2023

MedieSverige 2023 är en rapport från Nordicom som består av en mängd beskrivningar och data om det svenska medielandskapet och dess utveckling. För den läsare som letar efter färskare siffror finns nu en uppdatering av den information som rapportens diagram och analyser bygger på.
Nordiska flaggor, mobil med Spotifys logga och en hög med tidningar
Ny publikation |

Två nya faktablad: Nordens tio största tidningsföretag och Nordens 25 största medieföretag 2022

Nordens fyra största tidningsföretag kommer från fyra länder. Den enskilt största aktören är det svenska medieföretaget Bonniers nyhetsmediedivision: Bonnier News. Listan över de största nordiska medieföretagen domineras av företag från telekomindustrin. Det enskilt största företaget var den svenska strömningstjänsten Spotify.
Tre barn sitter i en säng med Ipads och smarta telefoner.
Ny publikation |

Ny bok utforskar föränderligt medielandskap för unga

Mediekonsumtionen hos barn och unga i Skandinavien har förändrats dramatiskt under det senaste decenniet. Globala plattformar ökar i popularitet, medan intresset för inhemska filmer och serier minskar. En ny antologi publicerad av Nordicom utforskar den senaste utvecklingen inom produktion och distribution, samt hur den tagits emot av barn och unga.
Tidningshög.
Ny publikation |

Minskad lönsamhet för medierna trots rekordhög medieanvändning

Medieåret 2022 kom att präglas av ett stort medie- och nyhetsintresse hos allmänheten för att ta del av information om den fortsatta coronapandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och höstens allmänna val. Under slutet av året och inledningen av 2023 påverkades medieföretagen också av stigande kostnader, fallande reklamintäkter och en vikande konjunktur. Det visar rapporten Medieekonomi 2023.