Hitta en expert

Här hittar du våra experter som kan ge svar på frågor om de svenska och nordiska mediernas utveckling och ekonomi, svenska folkets medievanor, medie- och informationskunnighet (MIK) och flera andra medierelaterade frågor. 

Medieutveckling och medieekonomi

Tobias Lindberg är forskare med inriktning mot svensk och nordisk medieutveckling. Tobias kan svara på frågor som rör mediernas utveckling, deras historia, struktur och ekonomi i Sverige och övriga Norden. 

Tobias Lindberg 
Forskare
Telefon: 076 618 13 02
E-post: tobias.lindberg@nordicom.gu.se 

Svenska folkets medievanor

Karin Hellingwerf är medieanalytiker och arbetar främst med undersökningen Mediebarometern. Mediebarometern är en årlig frågeundersökning som kartlägger den svenska befolkningens medievanor. Karin svarar gärna på frågor om svenska folkets tillgång till, och användning av, olika typer av medier – med utgångspunkt i Mediebarometern.

Karin Hellingwerf 
Medieanalytiker
Telefon: 031 786 19 92
E-post: karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

Svenska mediers struktur och användning

Ulrika Facht är medieanalytiker och ansvarig för rapportserien MedieSverige. Hon besitter kunskap om det svenska medielandskapet och dess utveckling. Ulrika arbetar även med intervjuundersökningen Mediebarometern och kan svara på frågor om medieanvändningen och dess utveckling över tid.
 
Ulrika Facht 
Medieanalytiker
Telefon: 031 786 13 06
E-post: ulrika.facht@nordicom.gu.se

Medie- och informationskunnighet (MIK), journalistik och medieinnehåll 

Maarit Jaakkolas forskning är främst inriktad mot frågor kring journalistik, medieinnehåll och kulturellt engagemang, samt kring lärande och medie- och informationskunnighet (MIK). Hon har till exempel utfört studier om användarrecensioner på webben, journalistutbildningar och kulturjournalistikens professionalisering. Hennes expertområden inkluderar även vetenskapsjournalistik, ungas innehållsproduktion och engagemang på sociala medier samt minoritetsperspektiv på medier. Maarit kan också ge svar på jämförande frågor mellan de nordiska länderna.  

Maarit Jaakkola 
Docent i journalistik
Telefon: 076 618 12 20
E-post: maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

Pressbilder

Våra pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål. Fotografens namn ska anges vid publicering. Öppna bilden genom att klicka på länken. Högerklicka och välj Spara som för att ladda ner bilden.

Hittar du inte det du söker?

På vår forskarplattform NordMedia Network kan du söka bland över 1000 forskare och experter med intresse för nordisk medie- och kommunikationsforskning.