Sök bland böcker och rapporter

Här kan du fritt ladda ner och läsa Nordicoms böcker och rapporter. Du kan också välja att köpa ett tryckt exemplar.

 

The Media for Democracy Monitor 2021


Redaktör(er): Josef Trappel, Tales Tomaz
Nordicom, 2021, 1012 sidor

Mediebarometern 2020


Redaktör(er): Jonas Ohlsson
Nordicom, 2021, 120 sidor

Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna


Redaktör(er): Jonas Ohlsson, Mark Blach-Ørsten & Ida Willig
Nordicom, 2021, 138 sidor

MedieSverige 2021


Författare: Ulrika Facht, Jonas Ohlsson
Nordicom, 2021, 96 sidor

Mediebarometern 2019: Tema generationer


Författare: Catharina Bucht
Nordicom, 2021, 69 sidor

Power, Communication, and Politics in the Nordic Countries


Redaktör(er): Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen, Nete Nørgaard Kristensen, & Lars Nord
Nordicom, 2021, 396 sidor

Silicon Valley och makten över medierna


Författare: Carl-Gustav Lindén
Nordicom, 2020, 140 sidor

Universalism in Public Service Media


Redaktör(er): Philip Savage, Mercedes Medina, Gregory Ferrell Lowe
Nordicom, 2020, 226 sidor

Mediebarometern 2019


Redaktör(er): Jonas Ohlsson
Nordicom, 2020, 120 sidor

The Global Audiences of Danish Television Drama


Redaktör(er): Pia Majbritt Jensen, Ushma Chauhan Jacobsen
Nordicom, 2020, 126 sidor

Transnational Othering – Global Diversities


Redaktör(er): Elisabeth Eide, Kristin Skare Orgeret, Nil Mutluer
Nordicom, 2019, 336 sidor

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2018


Redaktör(er): Jonas Ohlsson
Nordicom Sverige, 2019, 105 sidor

Digital Media Inequalities


Redaktör(er): Josef Trappel
Nordicom, 2019, 288 sidor

MedieSverige 2019


Författare: Ulrika Facht, Jonas Ohlsson
Nordicom, 2018, 90 sidor

Close and Distant


Redaktör(er): Karl Magnus Johansson, Gunnar Nygren
Nordicom, 2019, 264 sidor

Youth and News in a Digital Media Environment


Redaktör(er): Yvonne Andersson, Ulf Dalquist, Jonas Ohlsson
Nordicom, 2018, 159 sidor

Digital Parenting


Redaktör(er): Giovanna Mascheroni, Cristina Ponte, Ana Jorge
Nordicom, 2018, 240 sidor