Search books and reports

Här kan du fritt ladda ner och läsa Nordicoms böcker och rapporter. Du kan också välja att köpa ett tryckt exemplar.

 

Public service: En svensk kunskapsöversikt


Editor(s): Johannes Bjerling
Nordicom, 2022, 142 pages

Mediebarometern 2021


Editor(s): Jonas Ohlsson
Nordicom, 2022, 122 pages

The Media for Democracy Monitor 2021


Editor(s): Josef Trappel, Tales Tomaz
Nordicom, 2021, 1012 pages

Mediebarometern 2020


Editor(s): Jonas Ohlsson
Nordicom, 2021, 120 pages

Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna


Editor(s): Jonas Ohlsson, Mark Blach-Ørsten & Ida Willig
Nordicom, 2021, 138 pages

MedieSverige 2021


Author(s): Ulrika Facht, Jonas Ohlsson
Nordicom, 2021, 96 pages

Mediebarometern 2019: Tema generationer


Author(s): Catharina Bucht
Nordicom, 2021, 69 pages

Power, Communication, and Politics in the Nordic Countries


Editor(s): Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen, Nete Nørgaard Kristensen, & Lars Nord
Nordicom, 2021, 396 pages

Silicon Valley och makten över medierna


Author(s): Carl-Gustav Lindén
Nordicom, 2020, 140 pages

Universalism in Public Service Media


Editor(s): Philip Savage, Mercedes Medina, Gregory Ferrell Lowe
Nordicom, 2020, 226 pages

Mediebarometern 2019


Editor(s): Jonas Ohlsson
Nordicom, 2020, 120 pages

The Global Audiences of Danish Television Drama


Editor(s): Pia Majbritt Jensen, Ushma Chauhan Jacobsen
Nordicom, 2020, 126 pages

Transnational Othering – Global Diversities


Editor(s): Elisabeth Eide, Kristin Skare Orgeret, Nil Mutluer
Nordicom, 2019, 336 pages

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2018


Editor(s): Jonas Ohlsson
Nordicom Sverige, 2019, 105 pages

MedieSverige 2019


Author(s): Ulrika Facht, Jonas Ohlsson
Nordicom, 2018, 90 pages

Close and Distant


Editor(s): Karl Magnus Johansson, Gunnar Nygren
Nordicom, 2019, 264 pages