Personal

Pressbilder

Bilderna får användas fritt för redaktionellt ändamål. Fotografens namn ska anges vid publicering.
Öppna bilden genom att klicka på länken. Högerklicka och välj Spara som för att ladda ner bilden.

Nordicoms medarbetare

Karin Andén

Karin Andén

Tel: 0766-18 12 51 
karin.anden@nordicom.gu.se

Karin är digital kommunikatör och arbetar med extern kommunikation och digitala utvecklingsprojekt. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Johannes Bjerling

Johannes Bjerling

fil. dr

Tel: 0766-18 12 39
johannes.bjerling@nordicom.gu.se

Johannes är redaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer, inklusive den internationella tidskriften Nordicom Review.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Josefine Bové

Josefine Bové

Tel: 031-786 12 12
josefine.bove@nordicom.gu.se

Josefine är teknisk redaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer, inklusive den internationella tidskriften Nordicom Review.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt
 

Photo av Kristin Clay

Kristin Clay

cand. mag, MSc

Tel: 0766-18 12 13
kristin.clay@nordicom.gu.se

Kristin är teknisk redaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer, inklusive den internationella tidskriften Nordicom Review.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Anna Maria Eriksson

Tel:  0766-18 27 59

anna.maria.eriksson@gu.se

Anna Maria arbetar som ekonom på Nordicom.  

 

Ulrika Facht

Ulrika Facht

fil. kand

Tel: 031-786 13 06
ulrika.facht@nordicom.gu.se

Ulrika är forskningsinformatör och arbetar med kunskapsförmedling om medieförhållanden i Sverige. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Eva Harrie

Eva Harrie

fil. kand

Tel: 031-786 46 58
eva.harrie@nordicom.gu.se

Eva är forskningskommunikatör och nordisk koordinator och arbetar med kunskapsförmedling om medieförhållanden i Norden. Hon ansvarar också för nyhetsbrevet Medietrender i Norden.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Karin Hellingwerf

Karin Hellingwerf

fil. kand

Tel:  031-786 19 92
karin.hellingwerf@nordicom.gu.se 

Karin är forskningsinformatör och arbetar med räckviddsundersökningen Mediebarometern samt forskningsförmedling och forskningsdokumentation om svenska förhållanden.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Maarit Jaakkola

Maarit Jaakkola

fil. dr, docent

Tel: 031-786 12 20
maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

Maarit är biträdande föreståndare för Nordicom. Hennes forskning är inriktad mot frågor kring journalistik, medieinnehåll och kulturellt engagemang samt medie- och informationskunnighet (MIK) i nordisk kontext. Hon är även chefsredaktör för NordMedia Network, koordinator för Akademiskt forum för MIK-forskning och redaktör av bokrecensioner för Nordicom Review.
Mer om Maarit Jaakkola.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt 

Mia Jonsson Lindell

Mia Jonsson Lindell

fil. kand

Tel: 0766-18 66 22
mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se

Mia är kommunikatör och arbetar med Nordicoms externa kommunikation. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Tobias Lindberg

Fil. dr

Tel: 031-786 13 02
tobias.lindberg@nordicom.gu.se

Tobias är forskare med inriktning mot svensk och nordisk medieutveckling.

Foto: Tobias Lindberg
 

Per Nilsson, Nordicom

Per Nilsson

Tel: 031-786 46 54
per.nilsson@nordicom.gu.se

Per är redigerare och arbetar med redigering av tryckta publikationer och online. Han gör också omslagen till Nordicoms böcker. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Jonas Ohlsson, Nordicom

Jonas Ohlsson

fil. dr, docent

Tel: 031-786 61 25
jonas.ohlsson@nordicom.gu.se

Jonas är föreståndare för Nordicom och huvudredaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer. Hans egen forskning är inriktad på medieekonomi och mediestruktur. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Cecilie Ravik

Cecilie Ravik

cand. mag

Tel: 0766-18 12 55
cecilie.ravik@nordicom.gu.se

Cecilie är digital kommunikatör och arbetar med extern kommunikation och digitala utvecklingsprojekt. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Julia Romell

fil. mag

julia.romell@nordicom.gu.se

Julia är projektassistent och arbetar med Nordicoms webbutvecklingsprojekt samt extern kommunikation.

Foto: Cecilie Ravik
 

Karin Zelano

Karin Zelano

fil. dr

Tel: 0766-18 18 06
karin.zelano@nordicom.gu.se

Karin är redaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer, inklusive den internationella tidskriften Nordicom Review.​

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Övriga samarbetspartners

Anna Celsing

ahcelsing@outlook.com

Anna är frilansjournalist och redaktör för ett av Nordicoms nyhetsbrev, European Media Policy.