Personal

Våra pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål. Fotografens namn ska anges vid publicering. Öppna bilden genom att klicka på länken. Högerklicka och välj Spara som för att ladda ned bilden.

 

Medarbetare

Karin Andén

Karin Andén

0766 18 12 51 
karin.anden@nordicom.gu.se

Karin är digital kommunikatör och arbetar med extern kommunikation och digitala utvecklingsprojekt. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Johannes Bjerling

Johannes Bjerling

0766 18 12 39
johannes.bjerling@nordicom.gu.se

Johannes är redaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer, inklusive den internationella tidskriften Nordicom Review.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Josefine Bové

Josefine Bové

031 786 12 12
josefine.bove@nordicom.gu.se

Josefine är förlagsredaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt
 

Photo av Kristin Clay

Kristin Clay

0766 18 12 13
kristin.clay@nordicom.gu.se

Kristin är teknisk redaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Ingen bild

Anna Maria Eriksson

0766 18 27 59
anna.maria.eriksson@gu.se

Anna Maria arbetar som ekonom på Nordicom.  

 

Ulrika Facht

Ulrika Facht

031 786 13 06
ulrika.facht@nordicom.gu.se

Ulrika är forskningsinformatör och arbetar med kunskapsförmedling om medieförhållanden i Sverige. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Karin Zelano

Karin H. Zelano

0766 18 18 06
karin.zelano@nordicom.gu.se

Karin är redaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer, inklusive den internationella tidskriften Nordicom Review.​

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Eva Harrie

Eva Harrie

031 786 46 58
eva.harrie@nordicom.gu.se

Eva är forskningskommunikatör och nordisk koordinator och arbetar med kunskapsförmedling om medieförhållanden i Norden. Hon ansvarar också för nyhetsbrevet Medietrender i Norden.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Karin Hellingwerf

Karin Hellingwerf

031 786 19 92
karin.hellingwerf@nordicom.gu.se 

Karin är forskningsinformatör och arbetar med räckviddsundersökningen Mediebarometern samt forskningsförmedling och forskningsdokumentation om svenska förhållanden.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Maarit Jaakkola

Maarit Jaakkola

031 786 12 20
maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

Maarit är biträdande föreståndare för Nordicom. Hennes forskning är inriktad mot frågor kring journalistik, medieinnehåll och kulturellt engagemang samt medie- och informationskunnighet (MIK) i nordisk kontext. Hon är även chefsredaktör för NordMedia Network, koordinator för Akademiskt forum för MIK-forskning och redaktör av bokrecensioner för Nordicom Review.
Mer om Maarit Jaakkola.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt 

Mia Jonsson Lindell

Mia Jonsson Lindell

0766 18 66 22
mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se

Mia är kommunikatör och arbetar med Nordicoms externa kommunikation. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Tobias Lindberg

Tobias Lindberg

031 786 13 02
tobias.lindberg@nordicom.gu.se

Tobias är forskare med inriktning mot svensk och nordisk medieutveckling.

Foto: Tobias Lindberg

Per Nilsson, Nordicom

Per Nilsson

031 786 46 54
per.nilsson@nordicom.gu.se

Per är redigerare och arbetar med redigering av tryckta publikationer och online. Han gör också omslagen till Nordicoms böcker. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Jonas Ohlsson, Nordicom

Jonas Ohlsson

031 786 61 25
jonas.ohlsson@nordicom.gu.se

Jonas är föreståndare för Nordicom och huvudredaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Cecilie Ravik

Cecilie Ravik

0766 18 12 55
cecilie.ravik@nordicom.gu.se

Cecilie är digital kommunikatör och arbetar med extern kommunikation och digitala utvecklingsprojekt. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Foto av Knut Risnes

Knut Risnes

+47 55 58 91 78
Knut.Risnes@uib.no

Knut är redaktör för NordMedia Network och är anställd vid Universitetet i Bergen.

Mer om Knut Risnes

Foto: Zulfikar Abdelhamid Fahmy

Julia Romell

julia.romell@nordicom.gu.se

Julia är projektassistent och arbetar med Nordicoms webbutvecklingsprojekt samt extern kommunikation.

Foto: Cecilie Ravik
 

Samarbetspartners

Ingen bild

Anna Celsing

ahcelsing@outlook.com

Anna är frilansjournalist och redaktör för ett av Nordicoms nyhetsbrev, European Media Policy.