Personal

Nordicoms medarbetare

Karin Andén

Karin Andén

Tel: 0766 18 12 51 
karin.anden@nordicom.gu.se

Karin är digital kommunikatör och arbetar med extern kommunikation och digitala utvecklingsprojekt. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Johannes Bjerling

Johannes Bjerling

fil. dr

Tel: 0766-181239
johannes.bjerling@nordicom.gu.se

Johannes är redaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer, inklusive den internationella tidskriften Nordicom Review.
 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Josefine Bové

Josefine Bové

(föräldraledig)

Tel: 031- 786 12 12
josefine.bove@nordicom.gu.se

Josefine är teknisk redaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer, inklusive den internationella tidskriften Nordicom Review.
 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt
 

Catharina Bucht

Catharina Bucht

fil. kand

Tel: 031-786 49 53
catharina.bucht@nordicom.gu.se 

Catharina är forskningsinformatör och arbetar med kunskapsförmedling om medie- och informationskunnighet (MIK) och barn, unga och medier.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Anne Claesson

Anne Claesson

Tel: 031-786 12 16
anne.claesson@nordicom.gu.se

Anne är administrativt ansvarig för Nordicom. Hon har också hand om försäljning och prenumerationer.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Photo av Kristin Clay

Kristin Clay

cand. mag, MSc

Phone: +46 766-181213
kristin.clay@gu.se

Kristin är teknisk redaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer, inklusive den internationella tidskriften Nordicom Review.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Ulrika Facht

Ulrika Facht

fil.kand

Tel: 031-786 13 06
ulrika.facht@nordicom.gu.se

Ulrika är forskningsinformatör och arbetar med kunskapsförmedling om medieförhållanden i Sverige. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Eva Harrie

Eva Harrie

fil.kand

Tel: 031-786 46 58
eva.harrie@nordicom.gu.se

Eva är forskningskommunikatör och nordisk koordinator och arbetar med kunskapsförmedling om medieförhållanden i Norden. Hon ansvarar också för nyhetsbrevet Medietrender i Norden.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Karin Hellingwerf

Karin Hellingwerf

fil.kand

Tel:  031 786 19 92
karin.hellingwerf@nordicom.gu.se 

Karin är forskningsinformatör och arbetar med räckviddsundersökningen Mediebarometern samt forskningsförmedling och forskningsdokumentation om svenska förhållanden.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Balder Holm

Nordicom-Norge
Universitetet i Bergen

Tel: +47 936 27 939
balder.holm@uib.no

Balder är forskningsförmedlare och arbetar med dokumentation och förmedling av norsk forskning samt nyheter om norska medieförhållanden. 

Pressbilder
Foto: Gunnar Jönsson
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Maarit Jaakkola

Maarit Jaakkola

fil.dr, docent

Tel: 031-786 12 20
maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

Maarit är forskare och biträdande föreståndare för Nordicom. Hennes forskning är inriktad mot frågor kring journalistik, medieinnehåll och kulturellt engagemang samt medie- och informationskunnighet (MIK) i nordisk kontext. Hon är även chefsredaktör för NordMedia Network, koordinator för Akademiskt forum för MIK-forskning och redaktör av bokrecensioner för Nordicom Review.
Mer om Maarit Jaakkola.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt 

Mia Jonsson Lindell

Mia Jonsson Lindell

fil. kand

Tel: 0766-18 66 22
mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se

Mia är kommunikatör och arbetar med Nordicoms externa och interna kommunikation. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Carl-Gustav Lindén

fil. dr, docent

Tel:  +35 8405157682

carl-gustav.linden@nordicom.gu.se

Carl-Gustav Lindén arbetar som affilierad forskare med inriktning mot medieekonomi, medieföretagande och mediestruktur. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Per Nilsson, Nordicom

Per Nilsson

Tel: 031-786 46 54
per.nilsson@nordicom.gu.se

Per är redigerare och arbetar med redigering av tryckta publikationer och online. Han gör också omslagen till Nordicoms böcker. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Jonas Ohlsson, Nordicom

Jonas Ohlsson

fil. dr, docent

Tel: 031-786 61 25
jonas.ohlsson@nordicom.gu.se

Jonas är föreståndare för Nordicom och huvudredaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer. Hans egen forskning är inriktad på medieekonomi och mediestruktur. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Cecilie Ravik

Cecilie Ravik

cand. mag

Tel: 0766- 18 12 55
cecilie.ravik@nordicom.gu.se

Cecilie är digital kommunikatör och arbetar med extern kommunikation och digitala utvecklingsprojekt. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Julia Romell

fil.mag.

julia.romell@gu.se

Julia är praktikant och arbetar med extern kommunikation och kommunikation kring Mediebarometern. 

Foto: Cecilie Ravik
 

Karin Zelano

Karin Zelano

fil. dr

Tel: 0766-181806
karin.zelano@nordicom.gu.se

Karin är redaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer, inklusive den internationella tidskriften Nordicom Review.​

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Övriga samarbetspartners

Anna Celsing

ahcelsing@outlook.com

Anna är journalist och redaktör för ett av Nordicoms nyhetsbrev, European Media Policy.

 

Pressbilder

Bilderna får användas fritt för redaktionellt ändamål. Fotografens namn ska anges vid publicering.
Öppna bilden genom att klicka på länken. Högerklicka och välj Spara som för att ladda ner bilden.

Nordicoms statistiknätverk

Nordicom har också ett nordiskt nätverk för mediestatistik och analys. Ett antal nationella huvudkällor bidrar här: Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark, Finska Statistikcentralen, Isländska Statistikcentralen, medienorge och Nordicom-Sverige. Dessa organisationer följer medieutvecklingen i sina länder och publicerar nationell mediestatistik på webben och i olika rapporter. Kontaktpersoner samt direktlänkar till statistiken.