Foto byggnadsfasad med kurvor

Nya faktablad från Nordicom

| 30 mars 2021

Nordicom presenterar en ny faktabladsserie om medier i Norden. Du får veta vilka som är Nordens 25 största medieföretag, vilka som är störst bland tidningsföretagen, och vad som skiljer sig åt vad gäller momssatser i de nordiska länderna.

Syftet med faktabladen är att lyfta fram och kommentera nordisk mediestatistik om mediestruktur och medieanvändning. Vi kommer också att göra faktasammanställningar om var man hittar bra statistik om både gamla och nya mediefenomen.

Här nedan är de tre första faktabladen som publiceras idag.

Nordens största medieföretag: Telenor, Telia och Spotify i topp

Här presenteras de 25 största medieföretagen i Norden, rankade efter omsättning 2019. Tydlig är telekomindustrins starka position: utöver Telenor och Telia finns även Tele2 och TDC Group bland de fem största företagen.

Spotify, på tredje plats, är det enda av listans företag som startat som en helt online-baserad verksamhet. Först på sjätte och sjunde plats kommer traditionella medieföretag som Schibsted och Bonnier.

En tillhörande tabell visar företagens etableringsår, ägare, affärsområden, varumärken, antal anställda, vilka nordiska länder de är verksamma i samt intäkter och resultat.

Faktablad 2021:1 Nordens 25 största medieföretag efter omsättning (PDF 516 kB)

Schibsted tar täten bland tidningsföretagen

Som ett resultat av ägarkoncentrationen på den nordiska tidningsmarknaden ger de tio största tidningsföretagen ut sammanlagt 400 tidningar. Det här faktabladet presenterar de tio företagen rankade efter omsättning 2019.

Störst är norska Schibsted News Media, som ger ut tidningar i Norge och Sverige, följt av svenska Bonnier, finska Sanoma och danska JP/Politikens Hus. Här presenteras även ägarförhållanden, antal tidningar samt intäkter och resultat.

Faktablad 2021:2 Nordens tio största tidningsföretag efter omsättning (PDF 416 kB)

Moms för medierna i Norden

I Norden har betalda nyhetsmedier reducerad moms – nollmoms i Norge och Danmark, 6 procent i Sverige, 10 procent i Finland och 11 procent på Island. Det ska jämföras med en standardmoms på 24-25 procent i alla länder.

De reducerade momssatserna används även för andra medier, men vilka medier som berörs skiljer sig åt mellan länderna. Den senaste momsändringen gjordes i juli 2020 i Norge då dagspressens nollmoms utvidgades till att gälla även fördjupad journalistik.

Faktabladet ger en aktuell bild över de momssatser för mediesektorn som fastställs i de nationella momslagarna samt länkar till statistik om utvecklingen under åren 2000–2021.

Faktablad 2021:3 Mediernas moms i Norden – likheter och skillnader (PDF 309 kB)

 

---

EVA HARRIE