Kategori: Norden

Mix av de nordiska flaggorna
Nyhetsbrev |

Senaste nytt om nordisk mediepolitik

Den norska kringkastingsregelverket är på väg att genomgå stora förändringar. I Danmark finns planer på att höja bidragstaket i stödsystemet för veckotidningar, samtidigt som den svenska regeringen överväger om man ska införa ett tillfälligt digitalt omställningsstöd för tidskrifter. Finland omorganiserar på kommunikationsministeriet. Ny isländsk statistik visar att nästan hälften av medieinvesteringarna i landet går till utländska aktörer. Läs mer i det senaste numret av nyhetsbrevet Nordic Media Policy.
man tittar på mobil i naturen
Ny publikation |

Ny bok om framtiden för den nordiska mediemodellen

En ny antologi, utgiven av Nordicom, utforskar det nordiska medielandskapets framtid. Bidragen tittar närmare på vad som gör de nordiska mediesystemen speciella och analyserar förändringar och kontinuitet i ett ständigt föränderligt medielandskap globalt.
Människor som använder telefoner och laptop
Ny publikation |

Nytt temanummer utforskar utmaningarna med "digital desintegration" i demokratiska samhällen

Senaste temanumret av Nordicom Review tar upp utmaningarna med "digital desintegration", d.v.s minskad tillit till etablerade medier och andra för demokratin viktiga samhällsinstitutioner, fragmentering av publiker, samt en uppluckring av gränser mellan samhällsaktörer framförallt i sociala medier. Genom åtta artiklar om alltifrån politisk kommunikation till medborgarperspektiv undersöker numret hur digitala förändringar påverkar demokratin och offentliga debatter.
Hands passing post-it notes
Nyhet |

Workshop om vetenskaplig publicering för doktorander

Publicering i internationella tidskrifter är en självklarhet för forskare. Trots det kan det vara svårt att få en överblick över utbudet av tidskrifter och att förstå de olika stegen i publiceringsprocessen. För att hjälpa till att reda ut hur allt hänger ihop organiserar Nordicom en workshop om vetenskaplig tidskriftspublicering.
Jorden sett från rymden
Event |

Live stream från symposium om välfärdsstatens digitala infrastrukturer i Norden

Är de nordiska länderna alltför beroende av teknikjättar för att upprätthålla välfärdsstatens kritiska kommunikationsinfrastruktur? Nordicom och Nordregio har bjudit in medieforskare samt bransch- och policyaktörer att debattera detta vid ett symposium i Stockholm den 8 februari. Symposiet livestreamades och finns tillgängligt att se i efterhand.
Blandade nordiska flaggor.
Nyhetsbrev |

Nytt nummer av Nordic Media Policy

EU:s juridiska paket DSA och kommande Emfa innebär utökade uppgifter för flera nordiska mediemyndigheter. Dessutom ses upphovsrättslagarna över och vi tittar närmare på processerna i Danmark och Sverige. Norge ser över sin dataspelsstrategi, samtidigt som debatten om villkoren för public service-medierna fortsätter på Grönland och i andra nordiska länder. Läs om det senaste inom den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna i nyhetsbrevet Nordic Media Policy.
Nordiska flaggor, mobil med Spotifys logga och en hög med tidningar
Ny publikation |

Två nya faktablad: Nordens tio största tidningsföretag och Nordens 25 största medieföretag 2022

Nordens fyra största tidningsföretag kommer från fyra länder. Den enskilt största aktören är det svenska medieföretaget Bonniers nyhetsmediedivision: Bonnier News. Listan över de största nordiska medieföretagen domineras av företag från telekomindustrin. Det enskilt största företaget var den svenska strömningstjänsten Spotify.
Kollegor på kontor i möte
Pressmeddelande |

Jämställda styrelser öppnar för fler kvinnliga ledare i mediebranschen

En kartläggning av Nordens största medieföretag, som utförts av Nordicom vid Göteborgs universitet, visar tydligt samband mellan jämställda bolagsstyrelser och valet av vd och ledningsgruppernas sammansättning.
En mix av de nordiska flaggorna.
Nyhetsbrev |

Nytt nummer av Nordic Media Policy

Danmark och Sverige har antagit nya mediestödsystem, båda med tydligt fokus på lokal journalistik. Public serviceföretagens uppdrag, finansiering och relationer till andra medieföretag är heta ämnen i till exempel Finland och på Färöarna. I Norge fortsätter TV2 som ett kommersiellt offentligt programföretag. Läs om det senaste inom den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna i nyhetsbrevet Nordic Media Policy.
En mix av de nordiska flaggorna.
Nyhetsbrev |

Nytt nummer av Nordic Media Policy

Debatten om nya mediestöd har blossat upp på nytt i Sverige. Finland har beviljat 7 miljoner euro till medieföretag för att säkerställa tidningsutdelning fem dagar i veckan i hela landet. Danmark planerar att lägga fram fem nya medierelaterade propositioner under det kommande året. Och flera medieorganisationer i Norge avser att stämma staten för planerad massövervakning. Läs om det senaste inom den mediepolitiska utvecklingen i de nordiska länderna i nyhetsbrevet Nordic Media Policy.