Publikationer från Nordicom

New book | 10 aug 2015

The Nordic Media and the Cold War

 

The Cold War was global and included northern European countries like Sweden, Denmark, Finland and Norway in different ways.

A number of controversial topics are covered in this book on the Nordic Media and the Cold War, edited by the Norwegian researchers Henrik G. Bastiansen & Rolf Werenskjold.

NYHETSBREV | 30 jun 2015

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Nordicoms nyhetsbrev Medietrender i Norden rapporterar om medieanvändning, medieutveckling och mediemarknaden med Norden i fokus. Ett nytt nummer finns nu att ladda ned.

PUBLIKATIONER | 3 jun 2015

Mediers känsla för kön

Mediers känsla för kön är skriven i en tid av stora mediala förändringar. Ny kommunikationsteknologi har öppnat för nya sätt att bruka medierat innehåll. Att upprätthålla särskiljande mellan å ena sidan ”producenter” och å andra sidan ”konsumenter” blir allt mer knepigt och irrelevant.

PUBLIKATIONER | 2 jun 2015

Nordicom-Information: Tema kjønn og medier

I denne utgaven av Nordicom-Information  handler alle artiklene om kjønn og medier. Med artikler fra alle de nordiske landene, gis det et riss av hvordan det står til med likestillingen i Nordens medier. I tillegg presenterer vi flere prosjekt om kjønn og media enn ellers, og vi har tatt med en oppdatert liste over nordiske doktoravhandlinger.

Nordicom Review - Special Issue | 27 apr 2015

Nordicom Review - Special Issue 2015

This issue of the Nordicom Review is a result of the boutique conference Beyond the Impasse in January 2013 which was organized by the Centre for Communication and Social Change, University of Queensland.  The aim was to bring together academics who were involved in pushing the boundaries as it were of communication for social change in terms of theory and methods as they applied to practice. This special issue is edited by Pradip Ninan Thomas, University of Queensland.

Nytt nummer | 8 apr 2015

Nordicom-Information nr 1/2015

Den 8 december 2014 arrangerade Hanaholmen i Finland, i samarbete med bl a Nordicom, en internationell yttrandefrihetsdag under rubriken Speaking is Silver. I detta nummer av Nordicom-Information återges de anförande och inlägg som gjordes under dagen, med offentligheten och det offentliga samtalet i fokus.

Temanumret innehåller utöver artiklar även recensioner och presentationer av forskningslitteratur, notiser om aktuella forskningsprojekt  m m.
Beställ eller ladda ner >>

NYHETSBREV | 8 apr 2015

News on European Media Policy

[NORDICOM] The newsletter European Media Policy provides an up-date on policy developments at the European level. The April issue is now available for download.

NYHETSBREV | 30 mar 2015

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Nordicoms nyhetsbrev Medietrender i Norden rapporterar om medieanvändning, medieutveckling och mediemarknaden med Norden i fokus. Ladda ned det nya numret 1-2015.

Sidor

Prenumerera på Publikationer från Nordicom