Publikationer från Nordicom

PUBLIKATIONER | 16 feb 2016

Teletext in Europe

 

Teletext is a medium that has been very much part of people's everyday lives across Europe for over forty years, but still a medium most often overlooked by media research.

It is a great pleasure for Nordicom to publish the research anthologyTeletext in Europe. From the Analog to the Digital Era, which will fill the gap of knowledge of teletext in Europe.

NYHETSBREV | 14 dec 2015

New issue of European Media Policy newsletter

European Media Policy reports about policy developments at the European level, as well as some international news. Read the new issue here.

NYHETSBREV | 4 dec 2015

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Nordens 25 största mediebolag, den ekonomiska utvecklingen på mediemarknaden i ett antal nordiska länder och aktuella medieutredningar i Norden är några ämnen som tas upp i Medietrender i Norden 3-2015. Medieanvändning samt böcker och bibliotek är två andra teman.

Nordicom-Information | 26 nov 2015

Hets och hat online

Den digitala utvecklingen har inneburit enorma möjligheter att sprida budskap, kommunicera och bilda opinion. Men som så ofta finns det också en baksida. Detta nummer av Nordicom-Information handlar om trakasserier, hets och hat online.

NYHETSBREV | 11 aug 2015

New issue: European Media Policy

Nordicom's newsletter European Media Policy reports about policy developments at the European level, as well as some international news. The August issue is now available.

New book | 10 aug 2015

The Nordic Media and the Cold War

 

The Cold War was global and included northern European countries like Sweden, Denmark, Finland and Norway in different ways.

A number of controversial topics are covered in this book on the Nordic Media and the Cold War, edited by the Norwegian researchers Henrik G. Bastiansen & Rolf Werenskjold.

NYHETSBREV | 30 jun 2015

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Nordicoms nyhetsbrev Medietrender i Norden rapporterar om medieanvändning, medieutveckling och mediemarknaden med Norden i fokus. Ett nytt nummer finns nu att ladda ned.

PUBLIKATIONER | 3 jun 2015

Mediers känsla för kön

Mediers känsla för kön är skriven i en tid av stora mediala förändringar. Ny kommunikationsteknologi har öppnat för nya sätt att bruka medierat innehåll. Att upprätthålla särskiljande mellan å ena sidan ”producenter” och å andra sidan ”konsumenter” blir allt mer knepigt och irrelevant.

PUBLIKATIONER | 2 jun 2015

Nordicom-Information: Tema kjønn og medier

I denne utgaven av Nordicom-Information  handler alle artiklene om kjønn og medier. Med artikler fra alle de nordiske landene, gis det et riss av hvordan det står til med likestillingen i Nordens medier. I tillegg presenterer vi flere prosjekt om kjønn og media enn ellers, og vi har tatt med en oppdatert liste over nordiske doktoravhandlinger.

Sidor

Prenumerera på Publikationer från Nordicom