En man ligger och läser och en pojke tittar på film i en soffa

Tiktok, tabloider eller tablå-tv – ny rapport visar generationernas skilda medievanor

MEDIEBAROMETERN | 23 februari 2021

Dagens pensionärer blir allt mer digitala men det finns fortfarande stora skillnader mellan dem och de som är uppväxta med digital teknik. Det visar en ny rapport från Nordicom, Mediebarometern 2019: Tema generationer, där Catharina Bucht analyserar åldersskillnader i den svenska befolkningens medieanvändning. 

De två grupper som ägnar mest tid åt mediekonsumtion är ungdomar och pensionärer. Båda grupperna ägnar en stor del av sin tid åt att lyssna på ljudmedier och att titta på audiovisuella medier. Men deras användning ser mycket olika ut när det gäller valet av plattformar och kanaler.

Den äldsta åldersgruppen i undersökningen (65–79 år) etablerade sina medievanor innan internet och de använder i högre utsträckning analoga medier. Exempelvis tittar nio av tio på tablå-tv en vanlig dag. Ungdomar och unga vuxna (15–24 år) har växt upp i ett digitalt medielandskap och för dem är förstahandsvalet digitalt. Exempelvis ser åtta av tio på Youtube en vanlig dag. 

De äldsta blir dock mer digitala. Hälften använder sociala nätverkstjänsten en vanlig dag, de flesta av dem Facebook. En del tittar också på strömmad tv (som SVT Play eller Netflix), ungefär en av fem en vanlig dag. Den yngre halvan av den äldsta åldersgruppen är också mer benägen att använda digitala tjänster.

Åldersgrupperna 25–44 och 45–64 har mer blandade medievanor och använder både digitala och analoga medier. Inom båda dessa åldersgrupper är den yngre halvan av gruppen mer digitalt inriktad. 

Ålder är den faktor som oftast har störst betydelse för medieanvändning. Men rapporten visar att ibland är andra faktorer än ålder viktigast. Personer med högre utbildning läser oftare nyheter i en morgontidning. I de flesta åldersgrupper läser kvinnor mer böcker än män och i de flesta åldersgrupper är män mer benägna att använda Twitter, Linkedin och Youtube. 

Mediebarometern 2019: Tema generationer är en fördjupad analys av resultatens från Mediebarometern 2019. Mediebarometern är en årlig undersökning från Nordicom som studerar medieanvändningen i den svens­ka befolkningen i åldern 9 till 79 år en vanlig dag. Båda rapporterna är fritt tillgängliga från Nordicom: 

Omslag: Mediabarometern 2019. Tema generationer

Fem snabba om åldrarnas medievanor

Ålder 9 - 14 

 1. Så mycket tid ägnas år medier: ungefär fem timmar per dag.
 2. Mest populärt: Youtube.
 3. Barn läser mer böcker än de andra åldersgrupperna.
 4. Bortsett från böcker konsumerar de rörlig bild och ljudmedier.
 5. I åldern 9-14 har ungefär 9 av 10 eget konto på någon social nätverkstjänst, de flesta använder Snapchat. Många tjänster har en åldersgräns på 13 år men det verkar inte hindra de unga användarna. 

Ålder 15 - 24 

 1. Så mycket tid ägnas år medier: nära åtta timmar per dag. Mest av alla!  
 2. Mest populärt: sociala nätverkstjänster, där spenderas nästan två timmar en vanlig dag. 
 3. 99 procent har egen profil i någon social nätverkstjänst. 
 4. Ungdomar och unga vuxna lyssnar mer på musik än de andra åldersgrupperna. De använder också sociala medier mer än andra. 
 5. Nyheter nås via sociala medier, i första hand Instagram och i andra hand Facebook.

Ålder 25 - 44 

 1. Så mycket tid ägnas år medier: ungefär fem timmar och 45 minuter per dag.
 2. 96 procent har egen profil i någon social nätverkstjänst. 
 3. Facebook är den främsta källan till nyheter i åldersgruppen.
 4. Denna grupp använder mycket digitala medier. Men inom gruppen finns skillnader. Den yngre halvan (25 till 34 år) ser mer på strömmad tv och Youtube, och mindre på tablålagd tv än den äldre halvan (35 till 44 år). 
 5. Kvällstidningen har sin högsta andel läsare i den äldre halvan av denna åldersgrupp (35 till 44 år). 

Ålder 45 - 64 

 1. Så mycket tid ägnas år medier: ungefär 5 timmar och 40 minuter per dag. 
 2. Både digitala och mer traditionella medier används. Den yngre halvan (45 till 54 år) använder mer digitala alternativ. 
 3. Radio används av fler i denna åldersgrupp, jämfört med de andra.  
 4. Kvinnor i denna åldersgrupp använder sociala nätverkstjänster i betydligt högre utsträckning än männen. 
 5. Främsta informationskällan för dagsaktuella händelser är SVT:s nyheter.

Ålder 65 - 79 

 1. Så mycket tid ägnas år medier: nära sex timmar och 30 minuter en vanlig dag. Näst längst. 
 2. Traditionella medier används mer än digitala. Men det är stor skillnad mellan den yngre och äldre halvan, de yngre är mer benägna att använda digitala medier.
 3. Nio av tio tittar på tablålagd tv en vanlig dag.
 4. Många läser en dagstidning. Män och kvinnor läser i lika hög utsträckning men män läser i högre grad digitalt, och kvin­nor i högre grad på papper. 
 5. Hälften använder sociala nätverkstjänster en vanlig dag. Facebook är mest populärt.

*En kommentar om hur mycket tid som ägnas åt medier. Medieformerna räknas separat så om någon ägnat en timme åt att lyssna på musik och samtidigt läsa tidningen räknas det som två timmar. 

 

---

KARIN ANDÉN

MEDIEBAROMETERN