Högt resultat för Nordicom Review i ny Scopus-indexering

NYHET | 23 juni 2020

Collection of Nordic Review journals

Foto: Cecilie Ravik

Scopus har precis presenterat resultaten för 2019 års så kallade ”cite score”. För Nordicom Reviews del innebär de en rejäl ökning: från 0,8 till 1,2. Ökningen är en del av en längre trend med förbättrade resultat för Nordicom Review. 

Scopus cite score 2019 baseras på artiklar publicerade mellan 2016 och 2018.  Källa: Scopus.

Scopus är en bred citeringsdatabas från Elsevier som indexerar nästan 36 377 titlar från ungefär 11 678 förlag, varav 34 346 är vetenskapliga granskade tidskrifter inom samhällsvetenskap, biovetenskap, fysik och hälsovetenskap. Tjänsten lanserades 2004. 

Nordicom Review har indexerats sedan 2009 och tidskriften visar konstant ökning av sitt så så kallade ”cite score”. 

- En del av förklaringen är förmodligen att man räknar lite annorlunda än förut, säger Johannes Bjerling, redaktör för Nordicom Review.

- Men en påtaglig utveckling är att en växande andel av våra artiklar blir citerade, förhoppningsvis är det ett resultat av det arbete vi lagt ned på att göra artiklarna lättare att både hitta och citera. 

Sedan 2020 publiceras Nordicom Review enbart digitalt, och delar av den tidigare tryckkostnaden har lagts på att XML-formatera såväl gamla som nya artiklar. Idag XML-formateras alla artiklar som accepteras för publicering.

- Citeringsstatistiken är viktig för oss framförallt eftersom den är viktig för forskare och forskningsfinansiärer. Men även om vi är glada över uppgången är jag för egen del mest nöjd med att våra artiklar uppmärksammas så mycket i våra nationella nyhetsmedier – i just det här avseendet tror jag faktiskt att vi slår de flesta på Scopus lista, säger Johannes Bjerling.

Gå till citeringsdatabasen, Scopus

Se Nordicom Reviews citeringsvärde i Scopus

 

 

CECILIE RAVIK

NYHET