Publikationer från Nordicom

Journals | 16 dec 2014

Nya nummer av Nordicoms tidskrifter

Nu finns nya nummer av  Nordicoms tidskrifter.
Båda tidskrifterna är open access utan fördröjning.

Nordicom Review | 9 dec 2014

Nordicom Review - new issue - open access

Nordicom Review, a refereed journal, provides a major forum for media and communication researchers in the Nordic countries. This semi-annual journal is addressed to the international scholarly community.

Publikation | 4 dec 2014

Media Innovations

Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change finns nu som gratis pdf.

NYHETSBREV | 3 dec 2014

Up-date on media policy developments in Europe

Nordicom's newsletter European Media Policy provides an up-date on policy developments at the European level. The December issue is now available for download.

NYHET | 17 nov 2014

Nordisk kulturstatistik på agendan

[NORDICOM] Finns det behov av en nordisk kulturstatistik? Vilka möjligheter finns i så fall att skapa en sådan kunskapsresurs? Det diskuterade en grupp representanter för politiken, praktiken och forskningen på ett nordiskt expertmöte i oktober, arrangerat av Nordicom.

EVENT | 5 nov 2014

Making change – working towards gender equality in the media

[NORDICOM] How can the media industry promote gender equality? What difference can activists make? How can research contribute to developing and sharing knowledge? These issues are in focus at a seminar in Vilnius in December.

PUBLICATIONS | 16 okt 2014

Access to Information in the Nordic Countries

Principles of freedom of information require authorities and other public agencies to provide access to authentic documents and data. The demand for authenticity is the raison d’être of the right-of-access principle.

NYHET | 16 okt 2014

Perspektiv på Mediebarometern: Forskare reflekterar över 35 års medieanvändning

[NORDICOM] Nödvändigheten av en mer mediekunnig befolkning blir allt tydligare och det blir än viktigare att individen kan hantera stora informationsflöden och vara källkritiska. Det är några reflektioner som tolv forskare gör i Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013. Deras texter finns nu tillgängliga i pdf.

Sidor

Prenumerera på Publikationer från Nordicom