Publikationer från Nordicom

NYHET | 9 mar 2015

Medieexplosion - men journalistiken pressas

Mediemarknaden har förändrats stort på ett kvartssekel. Vad innebär denna fundamentala förändring för branschen, för samhället, – för demokratin? Frågan tas upp i en ny sammanställning från Institutet för Mediestudier i samarbete med Nordicom.

Publikation Online | 27 feb 2015

Communicating Politics

Antologin Communicating Politics. Political Communication in the Nordic Countries, av Jesper Strömbäck, Mark Ørsten &Toril Aalberg  (red.) finns nu att ladda ner.

Journals | 16 dec 2014

Nya nummer av Nordicoms tidskrifter

Nu finns nya nummer av  Nordicoms tidskrifter.
Båda tidskrifterna är open access utan fördröjning.

Nordicom Review | 9 dec 2014

Nordicom Review - new issue - open access

Nordicom Review, a refereed journal, provides a major forum for media and communication researchers in the Nordic countries. This semi-annual journal is addressed to the international scholarly community.

Publikation | 4 dec 2014

Media Innovations

Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change finns nu som gratis pdf.

NYHETSBREV | 3 dec 2014

Up-date on media policy developments in Europe

Nordicom's newsletter European Media Policy provides an up-date on policy developments at the European level. The December issue is now available for download.

NYHET | 17 nov 2014

Nordisk kulturstatistik på agendan

[NORDICOM] Finns det behov av en nordisk kulturstatistik? Vilka möjligheter finns i så fall att skapa en sådan kunskapsresurs? Det diskuterade en grupp representanter för politiken, praktiken och forskningen på ett nordiskt expertmöte i oktober, arrangerat av Nordicom.

EVENT | 5 nov 2014

Making change – working towards gender equality in the media

[NORDICOM] How can the media industry promote gender equality? What difference can activists make? How can research contribute to developing and sharing knowledge? These issues are in focus at a seminar in Vilnius in December.

Sidor

Prenumerera på Publikationer från Nordicom