Kamera som filmar en kvinna

Nyhetsmedierna blir jämställda först om 70 år

NY PUBLIKATION | 23 november 2020

Kvinnor är underrepresenterade i nyhetsmedierna i nästan alla världens länder. Om inte utvecklingen går snabbare kommer det att dröja flera decennier innan nyhetsmedierna är helt jämställda globalt. Det visar en studie publicerad av Nordicom, där en grupp forskare tagit fram ett nytt användarvänligt index för att mäta jämställdhet i nyhetsmedier.

Nästan inget land i världen har uppnått jämställdhet i nyhetsmedierna, enligt studien Comparing Gender and Media Equality Across the Globe: A Cross-National Study of the Qualities, Causes, and Consequences of Gender Equality in and through the News Media, redigerad av Monika Djerf-Pierre och Maria Edström. I studien har data från 123 länder analyserats för att undersöka hur jämställdheten ser ut i medierna världen över, varför det ser ut som det gör och vad det har för konsekvenser för den globala utvecklingen. Enligt resultaten har kvinnors representation som ämnen eller källor i nyheterna enbart stigit från 17 till 24 procent under perioden 1995 till 2015. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer nyhetsmedierna att bli jämställda först om 70 år, räknat från 2015.

För att analysera och tillgängliggöra jämförbara data över jämställdhet i nyhetsmedier har forskarna bakom studien sammansatt datasetet GEM dataset som inkluderar ett användarvänligt jämställdhetsindex, GEM-I. Det fritt tillgängliga indexet mäter olika aspekter av jämställdhet i nyhetsmedierna, såsom närvaro, ämnen och roller och är applicerbart på alla typer av nyhetsmedier: tv, radio, tidningar och online.

Medievärlden är mindre jämställd än den ”verkliga världen”

Representationen av kvinnor i nyhetsmedierna varierar från land till land och enligt den nya studien finns ett positivt samband mellan kvinnors generella status i samhället och hur de representeras i nyhetsmedierna. Däremot är klyftan mellan kvinnor och män större i medievärlden än i den ”verkliga världen”. Nyhetsmedierna ger alltså inte en fullständig återspegling av de framsteg för kvinnors lika förutsättningar som skett i samhället som helhet. Kvinnliga politiker är exempelvis underrepresenterade i medierna i relation till deras faktiska antal. Det finns även ett stort glapp i ekonomijournalistiken när det gäller att skildra kvinnors arbetsliv.

I nyhetsorganisationerna har jämställdheten kommit något längre. I många länder har exempelvis reporteryrket en jämlik fördelning mellan kvinnor och män. När det kommer till högre maktpositioner och ledningsroller är kvinnor dock fortfarande underrepresenterade.

Norden har inget stort försprång

Vid mätningar av jämställdhet i samhället brukar de nordiska länderna hamna i topp. Enligt den nya studien är dock variationen i jämställdhet mellan länder mindre i medievärlden än i den ”verkliga världen”, vilket gör att Norden inte sticker ut på samma sätt. Även om kvinnors representation i nyhetsmedierna är högre i vissa länder, ser det ut att finnas en typ av tak som nås när kvinnor tar upp en tredjedel av uppmärksamheten i nyheterna. När ett land har nått taket verkar det vara svårare att fortsätta utvecklingen, vilket är fallet för de nordiska länderna.

Fortfarande stor brist på data

Det nya datasetet är mycket omfattande och inkluderar statistik från sammanlagt 155 länder. Dock saknas fortfarande en hel del data, främst från länder som generellt har låg pressfrihet och jämställdhet, men även från länder som Sverige och övriga Norden. Enligt forskargruppen bakom studien är nyhetsmedierna ett av de samhällsområden där det finns minst genusrelaterade data att tillgå och de betonar ett globalt behov av en mer systematisk datainsamling inom området.

Om GEM-projektet

Projektet Comparing gender and media equality across the globe: A cross-national study of the qualities, causes and consequences of gender equality in and through the news media (GEM) är finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet är ett samarbete mellan en svensk forskargrupp och fyra internationella partners, lett av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

Boken, med samma namn, finns tillgänglig Open Access och består av åtta kapitel som analyserar olika aspekter av jämställdhet i medierna världen över. Datasetet GEM dataset och indexet GEM-I presenteras utförligt i kapitel 2 och finns fritt tillgängliga via institutionens webbplats.

 

---

JULIA ROMELL

NY PUBLIKATION