PUBLIKATIONER | 11 feb 2019

Över hälften av reklaminvesteringarna är digitala

Nu publicerar Nordicom den trettonde utgåvan av den återkommande publikationen MedieSverige. Rapporten ger läsaren mängder av fakta och information om det svenska medielandskapet. 

En röd tråd i medielandskapets utveckling är digitaliseringen. Det blir till exempel tydligt i hur publikens tv-konsumtion har förändrats under 2000-talet – från att själva tv-distributionen blev digital och gav tittarna allt fler kanaler under 2000-talets första år, till att därefter allt mer fördelas över olika digitala plattformar under 2010-talet. 

Figur: TV: Räckvidd för olika plattformar en genomsnittlig dag 2007-2017 (procent)

Digitala reklaminvesteringar i Sverige 
I dag läggs över hälften av reklaminvesteringarna i Sverige på internet och mobila enheter. Men det är inte till svenska medieföretag och nyhetsjournalistik som reklampengarna går i första hand. Studier av intäktsströmmar för reklam och annonsering visar att dagstidningarnas intäkter från digital annonsförsäljning utgör en väldigt liten del av de totala investeringarna i internetreklam. Vi ser också att utländska aktörer så som Google och Facebook har tagit en allt större del av reklampengarna online. 

Figur 58: Digitala reklaminvesteringar i Sverige som går till nordiska respektive utomnordiska aktörer 2008-2017 (miljoner kronor, löpande värden)

 

MedieSverige 2019 ger en övergripande och aktuell beskrivning av det svenska medielandskapet. Genom att först belysa utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige, går rapporten över till att redovisa utvecklingen på annons- och publikmarknaderna, för att avslutningsvis beskriva den svenska mediestrukturen.

 

Ladda ner eller förbeställ ett tryck exemplar av MedieSverige 2019 

 

---

ULRIKA FACHT