Över hälften av reklaminvesteringarna är digitala

| 11 februari 2019

Nu publicerar Nordicom den trettonde utgåvan av den återkommande publikationen MedieSverige. Rapporten ger läsaren mängder av fakta och information om det svenska medielandskapet. 

En röd tråd i medielandskapets utveckling är digitaliseringen. Det blir till exempel tydligt i hur publikens tv-konsumtion har förändrats under 2000-talet – från att själva tv-distributionen blev digital och gav tittarna allt fler kanaler under 2000-talets första år, till att därefter allt mer fördelas över olika digitala plattformar under 2010-talet. 

Figur: TV: Räckvidd för olika plattformar en genomsnittlig dag 2007-2017 (procent)

Digitala reklaminvesteringar i Sverige 
I dag läggs över hälften av reklaminvesteringarna i Sverige på internet och mobila enheter. Men det är inte till svenska medieföretag och nyhetsjournalistik som reklampengarna går i första hand. Studier av intäktsströmmar för reklam och annonsering visar att dagstidningarnas intäkter från digital annonsförsäljning utgör en väldigt liten del av de totala investeringarna i internetreklam. Vi ser också att utländska aktörer så som Google och Facebook har tagit en allt större del av reklampengarna online. 

Figur 58: Digitala reklaminvesteringar i Sverige som går till nordiska respektive utomnordiska aktörer 2008-2017 (miljoner kronor, löpande värden)

 

MedieSverige 2019 ger en övergripande och aktuell beskrivning av det svenska medielandskapet. Genom att först belysa utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige, går rapporten över till att redovisa utvecklingen på annons- och publikmarknaderna, för att avslutningsvis beskriva den svenska mediestrukturen.

 

Ladda ner eller förbeställ ett tryck exemplar av MedieSverige 2019 

 

---

ULRIKA FACHT