Sök böcker och rapporter

Här kan du fritt ladda ner och läsa Nordicoms böcker och rapporter. Flera av våra böcker kan också köpas i tryckt format.
Antologi | 2021

Power, Communication, and Politics in the Nordic Countries

Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen, Nete Nørgaard Kristensen, Lars Nord (red.)

The “Nordic model” and Nordic media systems are under pressure as the conditions for political communication change – not least due to weakened political parties and the widespread use of digital communication media.

In this anthology, the similarities and differences in political communication across the Nordic countries are studied.

Monografi | 2020

Silicon Valley och makten över medierna

Carl-Gustav Lindén

Mot bakgrund av ett omfattande intervjumaterial, där såväl representanter för teknikföretagen som forskare och journalister kommer till tals, tecknar Carl-Gustav Lindén en bild där läget för journalistiken är kritiskt men inte hopplöst.

Boken vänder sig till beslutsfattare, forskare och studenter, men också företrädare för branschen självt.

Antologi | 2020

Comparing Gender and Media Equality Across the Globe: A Cross-National Study of the Qualities, Causes, and Consequences of Gender Equality in and through the News Media

Monika Djerf-Pierre, Maria Edström (red.)

The lack of women’s voices, status, and recognition in the news media is a challenge to both human rights and a sustainable future. Comparing Gender and Media Equality across the Globe addresses longstanding questions in the study of gender equality in media content and media organisations across countries and over time.

Antologi | 2020

Universalism in Public Service Media: RIPE@2019

Philip Savage, Mercedes Medina, Gregory Ferrell Lowe (red.)

This collection interrogates the historic universalism mission in public service broadcasting and explores its contemporary relevance for public service media.

Rapport | 2020

Mediebarometern 2019

Jonas Ohlsson (red.)

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2019 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 79 år.

Antologi | 2020

The Global Audiences of Danish Television Drama

Pia Majbritt Jensen, Ushma Chauhan Jacobsen (red.)

Following the surprising and unprecedented international export of Danish television drama in the early 2010s, this anthology explores the reception of these series among global audiences by tracing the travel of the series to seven different countries: Australia, Brazil, Denmark, Germany, Japan, Turkey, and the UK. Each contribution differs in terms of its theoretical and methodological position and reflects the diverse backgrounds of the researchers and types of data collected.

Antologi | 2019

Transnational Othering – Global Diversities: Media, extremism and free expression

Elisabeth Eide, Kristin Skare Orgeret, Nil Mutluer (red.)

This anthology addresses complex, interconnected issues, such as the rise of extremism and terrorism, diversity and minority rights, as well as the situation for freedom of expression in eight different countries, most of them with a Muslim majority population. Extremists recruit terrorists through social media, and target minorities as well as freedom loving people by utilizing their freedom of expression to threaten the rights of others.

Rapport | 2019

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2018

Jonas Ohlsson (red.)

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Den översiktspublikation som nu utges är alltså den 40e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.

Antologi | 2019

Digital Media Inequalities: Policies against divides, distrust and discrimination

Josef Trappel (red.)

Digital technologies are currently changing the way we talk to one another and the way organisations and politics communicates with citizens. But digital does not necessarily mean better understanding. In this anthology, researchers from across Europe explores new inequalities created by the digital transformation.

Rapport | 2019

MedieSverige 2019

Ulrika Facht, Jonas Ohlsson

I MedieSverige 2019 ges en aktuell och bred översikt över dagens svenska medielandskap. Genom att först belysa utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige, går rapporten vidare till att redovisa utvecklingen på publik- och reklammarknaderna, för att avslutningsvis beskriva den svenska mediestrukturen.

Antologi | 2019

Close and Distant: Political Executive–Media Relations in Four Countries

Karl Magnus Johansson, Gunnar Nygren (red.)

This book explores the interplay between government and media drawing on unique evidence from, and in-depth analysis of, four national cases: Finland, Lithuania, Poland and Sweden. The result is an illuminating and original analysis of politics, political communication, media and journalism, and offers greater understanding of the realities of government – and democracy – and media in practice as well as the role of media within contemporary politics.

Antologi | 2018

Youth and News in a Digital Media Environment : Nordic-Baltic Perspectives

Yvonne Andersson, Ulf Dalquist, Jonas Ohlsson (red.)

This anthology aims to shed light on the implications of the transformation of the media landscape  for young people in the Nordic and Baltic countries. It focuses on three themes: youth participating in news and information production; news production by established media organizations and novel information providers aimed at children and youth; news use among youth.

Antologi | 2018

Digital Parenting: The Challenges for Families in the Digital Age

Giovanna Mascheroni, Cristina Ponte, Ana Jorge (red.)

Digital Parenting: The Challanges for Families in the Digital Age is the Clearinghouse Yearbook of 2018. The book addresses the challenges and opportunities faced by parents in digital times.

Monografi | 2018

Smaken för nyheter: Klasskillnader i det digitala medielandskapet

Johan Lindell

Smaken för nyheter utforskar relationen mellan klass och människors val och värderingar i det samtida nyhetslandskapet. I kontrast till den gängse bilden – att nyheter utgör en kollektiv nytta som håller ihop samhället – visar boken att människor är olika rustade för att navigera bland nyheter.

Antologi | 2018

Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern. En demokratifråga: Kartläggning, analys, reflektioner

Ulla Carlsson (red.)

Den här kunskapsöversikten söker fånga utmaningar och möjligheter rörande MIK i digitaliseringens tid. Den baseras på en kartläggning av MIK i Sverige – insatser och aktörer, nedslag i såväl forskningen som praktiken samt europeiska och internationella utblickar. I ett avslutande kapitel redovisas de konklusioner som kan dras från kunskapsöversiktens olika delar och ett framåtblickande scenario presenteras.

Rapport | 2018

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017

Jonas Ohlsson (red.)

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Den översiktspublikation som nu utges är alltså den 39e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.

Antologi | 2018

Media Innovations and Design in Cultural Institutions

Dagny Stuedahl, Vitus Vestergaard (red.)

Having traditionally been institutions mainly concerned with knowledge preservation and presentation, cultural institutions are increasingly trying to enable audience participation and co-production. A major explanation behind this shift is the possibilities (and demands) brought about by new technology.

Antologi | 2018

What’s the Problem in Problem Gaming?: Nordic Research Perspectives

Jessica Enevold, Anne Mette Thorhauge, Andreas Gregersen (red.)

What’s the problem in problem gaming? is a valuable contribution to the debates about young people’s gaming habits and the highly contested concept of video game addiction.

Antologi | 2018

Public Service Media in the Networked Society: RIPE@2017

Gregory Ferrell Lowe, Hilde Van den Bulck, Karen Donders (red.)

The eighth RIPE Reader critically examines the ‘networked society’ concept in relation to public service media. It clarifies and critiques the networked society notion with specific focus on enduring public interest values and performance in media.

Rapport | 2018

Newspapers in the Nordic Media Landscape 2017: Nordic Media Trends 14

Eva Harrie (red.)

This new report in the Nordic Media Trends series maps the newspaper trends in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden over the past two decades. It focuses on the structure of the Nordic newspaper landscape, the economy of the newspaper markets, and reading trends.