Mediebarometern 2021: Tema bokläsning

Karin Hellingwerf
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2021 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år. 

I Mediebarometern 2021: Tema bokläsning analyseras hur samhällets digitalisering påverkat svenska befolkningens bokvanor.

Rapporten har skrivits av Karin Hellingwerf vid Nordicom.

 

Innehåll

  • Inledning
  • Tillgång
  • Bokens räckvidd
  • Lästiden
  • Konkurrens eller komplement
  • Slutsatser
  • English summary
  • Bilaga
Omslag. Pappa läser för sitt barn

Information

Publicerad:
Antal sidor: 29
ISBN pdf
978-91-88855-70-1
Format:  
pdf
Serie: Mediebarometern