MedieSverige 2021

Ulrika Facht
Jonas Ohlsson
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.
Köp tryckt exemplar
Publikationen kan köpas i tryckt format i Nordicoms webbshop hos Publit.

Det svenska medielandskapet utvecklas i ett nära samspel med det med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt pågående process. I MedieSverige 2021 får läsaren en aktuell och bred översikt över dagens svenska medielandskap. Genom att först belysa utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige, går rapporten vidare till att redovisa utvecklingen på publik- och reklammarknaderna, för att avslutningsvis beskriva den svenska mediestrukturen.

MedieSverige 2021 bygger på ett rikt datamaterial från en rad olika källor. Rapporten riktar sig till studenter, lärare, forskare, journalister, beslutsfattare och alla andra som vill lära sig mer om utvecklingen på den svenska mediemarknaden.

Den första utgåvan av rapportserien MedieSverige utkom för närmare 40 år sedan. MedieSverige 2021 utgör den fjortonde volymen i serien. Rapporten är skriven av Ulrika Facht och Jonas Ohlsson vid Nordicom, Göteborgs universitet.

Innehåll

 • Förord
 • Mediestrukturens förändringsmekanismer – ett växelspel mellan olika kraftfält
 • Teknik
  • Bredbandets utbredning
  • Medelhastigheter per uppkopplingsform
  • Tillgång till olika medietekniker
 • Mediepolitik
  • Mediestöd: dagspress
  • Mediestöd: teknikneutrala
  • Mediestöd under coronapandemin
  • Public service-avgiften
  • Tillstånd: marksänd tv
  • Tillstånd: kommersiell radio
 • Publik
  • Hushållens medieutgifter
  • Tidningsprenumeration
  • Tidningsupplagor
  • Tidningsläsning
  • TV – tillgång
  • TV – tittande
  • Radio – tillgång
  • Radio – lyssnande
  • Webbradiolyssnande
  • Sociala nätverkstjänster – tillgång
  • Sociala nätverkstjänster – användning
  • Nyhetsanvändning
  • Förtroende för medier
 • Reklam
  • Reklammarknadens utveckling
  • Reklam i olika plattformar
  • Digital reklam
  • Reklam i dagstidningar
 • Mediernas struktur
  • De största medieföretagen
  • De största tidningsföretagen
  • Regionalt dagstidningsägande
  • Journalistikens lokala närvaro
  • De största tv-företagen
  • De största radioföretagen
  • Innehållet i public service
 • Summary
 • Källor
Omslag MedieSverige 2021

Information

Publicerad:
Antal sidor: 96
ISBN tryckt
978-91-88855-43-5
Format:  
pdf
, tryckt
Serie: MedieSverige