MedieSverige 2023

Ulrika Facht
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.
Köp tryckt exemplar
Publikationen kan köpas i tryckt format i Nordicoms webbshop hos Publit.

Det svenska medielandskapet utvecklas i ett nära samspel med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt pågående process. I MedieSverige 2023 får läsaren en bred och aktuell översikt över det svenska medielandskapet. Genom att först belysa utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige, går rapporten vidare till att redovisa utvecklingen på publik- och reklammarknaderna, för att avslutningsvis beskriva den svenska mediestrukturen.

MedieSverige 2023 bygger på ett rikt datamaterial från en rad olika källor. Rapporten riktar sig till studenter, lärare, forskare, journalister, beslutsfattare och alla andra som vill lära sig mer om det svenska medielandskapet.

Den första utgåvan av rapportserien MedieSverige utkom för 40 år sedan. MedieSverige 2023 utgör den femtonde volymen i serien. Rapporten är skriven av Ulrika Facht vid Nordicom, Göteborgs universitet.

Download summary in English (pdf, 125 kB)

Uppdaterat underlag till diagrammen finns tillgängligt i ett samlat Exceldokument (286 kB)

Underlag till diagrammen finns tillgängliga i ett samlat Exceldokument (277 kB)

 

Innehåll

 • Förord
 • Mediestrukturens förändringsmekanismer – ett växelspel mellan fyra olika kraftfält
 • Medieteknik
  • Bredbandets utbredning
  • Operatörer för bredband och mobil telefoni
  • Bredbandets geografi
 • Mediepolitik
  • Mediestöd: nyhetsmedier
  • Mediestöd: dagspress
  • Reformerade mediestöd
  • Public service-avgiften
  • Tillstånd: marksänd tv
  • Tillstånd: kommersiell radio
 • Publik
  • Hushållens medieutgifter
  • Tillgång till medieenheter
  • Tidningsprenumeration
  • Tidningsupplagor
  • Tidningsläsning
  • Tv – tillgång
  • Tv – tittande
  • Ljudmedier – tillgång
  • Radio och podcast – lyssnande
  • Sociala nätverkstjänster – tillgång
  • Sociala nätverkstjänster  – användning
  • Nyhetsanvändning
  • Förtroende för medier
 • Reklam
  • Reklammarknadens utveckling
  • Reklam i olika medier
  • Digital reklam
  • Reklam i dagstidningar
 • Mediernas struktur
  • De största medieföretagen
  • De största tidningsföretagen
  • Regionalt dagstidningsägande
  • Regionalt dagstidningsägande och läsande
  • Journalistikens lokala närvaro
  • De största tv-företagen
  • De största radioföretagen
  • Innehållet i public service
 • Summary
 • Källor
Omslag MedieSverige 2023. Serverhall i blått ljus.

Information

Publicerad:
Antal sidor: 98
ISBN tryckt
978-91-88855-76-3
ISBN pdf
978-91-88855-77-0
Format:  
pdf
, tryckt
Serie: MedieSverige