Mediebarometern 2019: Tema generationer

Catharina Bucht
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Resultaten i 2019 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 79 år. I Mediebarometern 2019: Tema generationer analyseras medieanvändningen i olika åldersgrupper. 

Rapporten har skrivits av Catharina Bucht vid Nordicom.

Download English summary (PDF, 1,36MB)

Innehåll

  • Inledning
  • Mobila barn och ungdomar
  • Högkonsumenterna
  • Digital mediediet
  • Mixad medelålder
  • Allt mer digitala pensionärer
  • Slutdiskussion
  • Summary in English
Omslag Mediebarometern 2019: Tema generationer

Information

Publicerad:
Antal sidor: 69
ISBN tryckt
978-91-88855-37-4
Format:  
pdf
Serie: Mediebarometern