Mediebarometern 2021

Jonas Ohlsson
 (red.)
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

Vill du köpa ett tryckt exemplar av Mediebarometern 2021? Vänligen kontakta oss på order@nordicom.gu.se.


Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2021 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år.

År 2021 präglades på samma sätt som året före av corona-pandemin. Covid-19-viruset kom att få stor inverkan både på våra dagliga vanor och på vårt behov av information, nyheter och underhållning. Fjolårets rapport redovisade en kraftigt ökad medieanvändning bland den svenska befolkningen under pandemins första år. Mediebarometern 2021 visar att de förhöjda nivåerna bestod också under 2021. 

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Datainsamlingen till Mediebarometern 2021 har genomförts av undersökningsföretaget Origo Group.

Innehåll

  • Om Mediebarometern 2021
  • Mediedagen
  • Radio
  • Rörlig bild
  • Textmedier
  • Sociala nätverkstjänster
  • Nyheter
  • Tillgång till Medier

Mer om Mediebarometern 2021

Se seminariet om Mediebarometern 2021

Pressmeddelande: Svenskarna väljer professionella nyhetsmedier i kristider

Resultaten i sammanfattning

Framsida Mediebarometern 2021. Äldre man läser tidningen

Information

Publicerad:
Antal sidor: 122
ISBN tryckt
978-91-88855-61-9
ISBN pdf
978-91-88855-62-6
Format:  
pdf
, tryckt
Serie: Mediebarometern