Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna

Jonas Ohlsson
Mark Blach-Ørsten & Ida Willig
 (red.)
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

Covid-19 drog in över Norden med full kraft under våren 2020. Ett år senare har pandemin fortfarande världen i ett starkt grepp. Både de hälsorelaterade och de ekonomiska konsekvenserna av viruset har dock varierat mellan de nordiska länderna. Samma sak gäller för den politiska responsen. 

I den här rapporten görs en bred belysning av konsekvenserna av Coronapandemin för de nordiska nyhetsmedierna. Studien fokuserar på följande aspekter: reklammarknadens utveckling, publikmarknadens utveckling, politiska stödinsatser samt, avslutningsvis, de övergripande strukturella och ekonomiska konsekvenserna för de nordiska nyhetsmediemarknaderna av pandemin. Rapporten bygger på data för perioden mars till december 2020 och det redaktionella arbetet avslutades i mitten av mars 2021.

Studien har genomförts av Nordicom vid Göteborgs universitet i samarbete det nordiska medieforskarnätverket ”Nordic Media Systems Research Network”. Rapporten har initierats och finansierats av Nordiska ministerrådet.

Innehåll

 • Resultat och slutsatser i sammanfattning
 • Introduktion: Covid-19 og de nordiske nyhedsmedier
 • Danmark
 • Finland och Åland
 • Færøerne
 • Grønland
 • Island
 • Norge
 • Sverige
 • En jämförande diskussion
 • Fem slutsatser
 • Medverkande författare
Omslag. Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna.

Information

Publicerad:
Antal sidor: 138
ISBN tryckt
978-91-88855-47-3
Format:  
pdf