Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2018

Jonas Ohlsson
 (red.)
Ladda ner PDF
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över tid, snarare än att fokusera nivåer enskilda år. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Den översiktspublikation som nu utges är alltså den 40e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.

Innehåll

  • Läsanvisningar 
  • Medieanvändning en vanlig dag 
  • Olika medieformer: Definitioner 
  • Ljudmedier en vanlig dag 
  • Rörlig bild en vanlig dag 
  • Textmedier en vanlig dag 
  • Digitala medier en vanlig dag 
  • Medieinnehav 
  • Fakta om undersökningen Mediebarometern 

 


Extramaterial

Den 24 maj presenterades resultaten från Mediebarometern 2018 vid ett seminarium.

Seminariet spelades in och du kan ta del av det här

De olika presentationerna från seminariet.

Här kan du ta del av fakta och resultat från Mediebarometern 2018.

Omslag: Mediebarometern 2018

Information

Publicerad:
Antal sidor: 105
ISBN tryckt
978-91-88855-12-1
Format:  
pdf
Serie: Mediebarometern