Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

NYHET | 24 maj 2019

Mediebarometerns resultat 2018: live stream

Den 24 maj presenterades Mediebarometerns resultat 2018, den årliga undersökningen om svenskarnas medievanor. Här kan du se hela presentationen.

Del 1: 

 

Del 2:

 

 

Program

13:00- 13:20 Inledning: 40 år av svenska medievanor, Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare för Nordicom

13:20- 13:45 Mediebarometern 2018: De viktigaste resultaten, Ulrika Facht, medieanalytiker, Nordicom

13:45- 14:05 Paus med fika 

14:05- 14:25 Samma generationer - nya medievanor?, Karin Hellingwerf, medieanalytiker, Nordicom 

14:25- 14:45 Gratis fortsatt gott? De betalar på nätet, Jonas Ohlsson

14:45-15:00 Avslutning  

 

Ladda ner presentationerna från seminariet (PDF).