Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2018

Editor(s): Jonas Ohlsson

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över tid, snarare än att fokusera nivåer enskilda år. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Den översiktspublikation som nu utges är alltså den 40e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.

Innehåll

Läsanvisningar 

Medieanvändning en vanlig dag 

Olika medieformer: Definitioner 

Ljudmedier en vanlig dag 

Rörlig bild en vanlig dag 

Textmedier en vanlig dag 

Digitala medier en vanlig dag 

Medieinnehav 

Fakta om undersökningen Mediebarometern 


Extramaterial

Den 24 maj presenterades resultaten från Mediebarometern 2018 vid ett seminarium.

Seminariet spelades in och du kan ta del av det här>>

De olika presentationerna från seminariet.

Här kan du ta del av fakta och resultat från Mediebarometern 2018.