PUBLIKATIONER | 10 mar 2020

Danska dramaserier gjorde global succé

Danska tv-serier inom genren Nordic noir har nått stora publikframgångar över hela världen. En ny antologi, The Global Audience of Danish Television Drama, utforskar de danska seriernas internationella succé och hur deras spridning utmanar konventionella teorier om publikstudier.

Actors from the Danish-Swedish co-production the Bridge

Den svensk-danska samproduktionen Bron [Broen] exporterades till så många som 120 länder. Produktionen är en del av den danska televisionens framgång tillsammans med Brottet [Forbrydelsen] och Borgen. Foto: News Oresund

När danska dramaserier spreds över världen överraskade det både branschfolk och akademiker. Ett public service-bolag från ett relativt litet land hade lyckats slå igenom trots att tv-program vanligtvis sprids från stora, kommersiella aktörer, skriver redaktörerna Pia Majbritt Jensen och Ushma Chauhan Jacobsen i antologins första kapitel. De danska tv-serierna lyckades också nå en stor internationell publik trots att de producerats på ett språk som bara talas av 5,6 miljoner personer.

The Global Audience of Danish Television Drama undersöker hur genren Nordic noir kunnat nå stora transnationella publiker, genom studier av hur tre danska framgångsrika serier – Bron, Brottet och Borgen –togs emot i sju länder: Australien, Brasilien, Danmark, Tyskland, Japan, Turkiet och Storbritannien.

– Studien är verkligen i global skala, kommenterar Pia Majbritt Jensen och Ushma Chauhan Jacobsen. Vi har utgått från ett nytt sätt att se på transnationella publiker, genom att vi också ser distributörer, inköpare och kulturella förmedlare som viktiga publiker. Antologin kartlägger det komplexa förhållandet mellan transnationella publiker och icke-engelskspråkigt innehåll.

The Global Audience of Danish Television Drama är ett viktigt bidrag till forskningen om danskt tv-drama, om internationell spridning av audiovisuellt material producerat i en icke-engelskspråkig kontext och om fenomenet Nordic noir. 

 

Läs boken här

Antologin är publicerad av Nordicom och fritt tillgänglig att läsa på Nordicoms webbplats

 

Om redaktörerna

  • Pia Majbritt Jensen är lektor vid institutionen för medievetenskap och journalism, Aarhus universitet.
  • Ushma Chauhan Jacobsen är lektor vid institutionen för engelska språket, Aarhus universitet.

 

Innehåll

  1. Ushma Chauhan Jacobsen & Pia Majbritt Jensen, Unfolding the global travel of Danish television drama series 
  2. Pia Majbritt Jensen & Marion McCutcheon,“Othering the Self and same-ing the Other”: Australians watching Nordic Noir
  3. Andrea Esser, The appeal of “authenticity”: Danish television series and their British audiences
  4. Ushma Chauhan Jacobsen & Alessandra Meleiro, Brazilian encounters: Buyers and bloggers appropriating content
  5. Ushma Chauhan Jacobsen, A cosmopolitan tribe of viewers: Crime, women, and akogare in Japan
  6. Yeşim Kaptan, Sensing authenticity, seeing aura: Turkish audiences’ reception of Danish drama
  7. Susanne Eichner, Lifeworld relevance and practical sense-making: Audience engagement with Danish television drama series

 

TEXT: KARIN ANDÉN