Nordicom Review övergår helt till digital utgivning

NYHET | 10 december 2019

 

År 2020 övergår Nordicom Review helt till digital utgivning för att fortsätta utveckla kvalitén på den digitala upplagan.

Den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review utkom med sitt första nummer 1981 och är idag ett etablerat forum för nordisk forskning om medier, journalistik och kommunikation.

- Den främsta anledningen till att vi nu slutar att trycka tidskriften är att vi vill satsa mer resurser den digitala utgivningen och öka spridningen av våra vetenskapliga artiklar i de kanaler som dagens forskare efterfrågar, säger Jonas Ohlsson, Nordicoms föreståndare och chefredaktör för Nordicom Review.

Nordicom Review publiceras i samverkan med den digitala publiceringsplattformen Sciendo. Under 2019 har samarbetet med Sciendo fördjupats, bland annat genom satsningar på att öka sökbarheten hos de artiklar som publiceras. Fler tekniska förbättringar planeras under 2020.

- Nordicom Review kommer självklart fortsätta som Open Access, det vill säga att alla artiklar och temanummer kan läsas gratis så fort de har publicerats online, säger Jonas Ohlsson.

För att få information om utgivningen kan du följa Nordicom på Facebook (@NordicomNews) och Twitter (@Nordicom_News). Du hittar också all information på vår webbplats www.nordicom.gu.se

 

TEXT: KARIN ANDÈN

FOTO: CECILIE RAVIK

NYHET