Digital dagstidning dominerar och de flesta ser rörlig bild – här är de 13 viktigaste resultaten från Mediebarometern 2019

NYHET | 29 maj 2020

Den svenska befolkningen lade mer än sex timmar på olika typer av medier en genomsnittlig dag under 2019. Åtta av tio använde sociala nätverkstjänster och två av tre läste dagstidning en vanlig dag. Detta är några av resultaten från Mediebarometern 2019.

Här sammanfattar vi de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2019, en undersökning av medieanvändningen i den svenska befolkningen 9 till 79 år en genomsnittlig dag 2019. Rapporten publicerades 29 maj 2020 och finns fritt tillgänglig att läsa och ladda ner.

Läs hela rapporten här:
Mediebarometern 2019

 

Nio av tio tittade på rörlig bild – åtta av tio använde sociala nätverkstjänster

Av alla olika medieslag var rörlig bild det som allra flest tog del av under 2019. En genomsnittlig dag tittade inte mindre än 90 procent av befolkningen på rörlig bild i någon form. Det inkluderar tablålagd och strömmad tv, webb-tv och videoklipp samt dvd- eller blu-ray-filmer. Något färre, 79 procent, använde sociala nätverkstjänster. De sociala nätverkstjänsterna hade därmed en högre daglig räckvidd än både radion och dagstidningen, som när också online-användandet inkluderas hade en räckvidd på 73 respektive 64 procent.

Den samlade användningstiden för medier uppgick till drygt sex timmar per dag

Medier av olika slag fyller en stor del av människors vakna tid. Under 2019 uppgick den samlade dagliga användningstiden för medier till 367 minuter, eller drygt sex timmar. Det inkluderar också den samtidiga medieanvändningen, det vill säga att medier mycket väl kan användas parallellt (t.ex. att någon lyssnar på musik medan hen läser en bok). För den största andelen av användningstiden, 37 procent, svarade ljudmedier som radio och inspelad musik. Därefter följde rörlig bild med 31 procent, textmedier med 17 procent och sociala nätverkstjänster med 14 procent.

Bilradio alltjämt det vanligaste sättet att lyssna på radio

Under 2019 lyssnade 50 procent av befolkningen på radio i bilen en genomsnittlig dag. Bilradio var därmed det vanligaste sättet att lyssna på radio. Omkring en tredjedel, 35 procent, lyssnade på radio i traditionell radioapparat. Sett till befolkningen som helhet var lyssnandet via internet väsentligt mindre utbrett. 19 procent lyssnade på podcast eller radio i efterhand och 16 procent på direktsänd webbradio.

Sex av tio såg på tablålagd tv och fem av tio på strömmad

Tablålagd tv var fortsatt det mest populära sättet att se på tv i befolkningen som helhet. Men strömmad tv, eller video-on-demand, kom inte långt efter. Den dagliga räckvidden för tablålagd tv var 58 procent och för strömmad tv 47 procent. Videodelningsplattformen Youtube hade samtidigt en daglig räckvidd på 41 procent. I samtliga fall var skillnaderna i daglig räckvidd mellan olika åldersgrupper mycket stor.

Mediedagen 2019: Daglig räckvidd i procent till befolkningen 7-79 år.

Två av tre läste dagstidning en genomsnittlig dag – det digitala läsandet dominerade

64 procent av befolkningen läste en dagstidning en genomsnittlig dag 2019. 48 procent läste tidningen digitalt och 31 procent på papper. Flest läsare – 51 procent – hade morgontidningen. Här var räckvidden jämnt fördelad mellan digital tidning och tidning på papper. För kvällstidning uppgick den dagliga räckvidden till 39 procent. Här var de digitala läsarna i klar majoritet.

En tredjedel av befolkningen läste en tidskrift – här dominerade läsandet på papper

En genomsnittlig dag 2019 läste 33 procent av befolkningen en tidskrift. 25 procent läste tidskrift på papper och 13 procent digitalt. Ökas tidsintervallet till läsning den senaste veckan steg räckvidden för tidskrift till 57 procent. Störst andel läsare, 20 procent per dag, hade vecko- och månadsmagasinen.

Den tryckta boken fortsatt mest populär

Under 2019 uppgick andelen bokläsare en genomsnittlig dag till 43 procent. Skönlitteratur var den vanligast lästa genren, följt av lärobok och fackbok. 34 procent av befolkningen läste tryckt bok. 10 procent lyssnade på ljudbok och enbart 5 procent läste e-bok. Den genomsnittliga användningstiden var dock längst för ljudbok.

Facebook var den mest använda sociala nätverkstjänsten – men inte bland de unga

Den dagliga räckvidden för Facebook var 61 procent under 2019 i befolkningen som helhet. Det gjorde Facebook till den mest spridda sociala nätverkstjänsten. Men i de yngsta åldersgrupperna (9 till 24 år) såg mönstren annorlunda ut. Här dominerade istället Instagram och Snapchat.

SVT var den mest använda nyhetstjänsten under 2019

46 procent tog del av nyheter från Sveriges Television en genomsnittlig dag 2019. SVT var därmed den mest använda nyhetsförmedlaren i befolkningen som helhet. 39 procent tog del av nyheter från Sveriges Radio och 35 procent från TV4. För nyhetsutbudet från såväl SVT och SR som TV4 var räckvidden väsentligt högre i den äldre delen av befolkningen än vad den var i den yngre.

Tre av tio tog del av nyheter via Facebook

28 procent av befolkningen tog en genomsnittlig dag del av nyheter via Facebook. Det gjorde Facebook till den mest använda sociala nätverkstjänsten för nyheter. Även i det här fallet var variationen stor mellan olika åldersgrupper. Bland 9 till 14-åringar var istället Youtube den mest använda källan för nyheter bland de sociala nätverkstjänsterna. Bland 15 till 24-åringar hade Instagram en motsvarande ställning.

Tillgången till smartphone i det närmaste total – utom bland de äldsta

Under 2019 hade 94 procent av befolkningen tillgång till en smartphone. Med det var smartphonen den mest spridda medietekniken i Sverige, före både tv och bärbar dator. Fast smartphonens dominans gällde inte den äldsta åldersgruppen, 65 till 79 år. Här var det fortfarande en fjärdedel som inte hade en smartphone, medan nästan alla hade tv. 69 procent av befolkningen hade även tillgång till en surfplatta och 55 procent till en mediaspelare (t.ex. Apple tv eller Chromecast).

Knappt hälften av befolkningen hade prenumererad dagstidning

46 procent av befolkningen hade under 2019 tillgång till en prenumererad dagstidning i sitt hushåll. 44 procent hade tillgång till en prenumererad morgontidning. Andelarna för prenumeration på papper respektive digital prenumeration var här lika stora. 6 procent av befolkningen hade tillgång till prenumeration på en digital plustjänst från någon kvällstidning.

Strömningstjänster för tv och musik lika utbredda

Under 2019 hade två tredjedelar av befolkningen, eller 63 procent, tillgång till en abonnerad strömningstjänst för tv (t.ex. Netflix). Lika stor andel hade tillgång till en abonnerad strömningstjänst för musik eller podcast (t.ex. Spotify). I båda fallen var tillgången högst i åldersgruppen 15 till 24 år och lägst i åldersgruppen 65 till 79 år. 51 procent av befolkningen hade tillgång till ett kanalpaket för tv. Här var skillnaderna mellan åldersgrupperna mindre påtaglig.

OM MEDIEBAROMETERN
Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2019 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 79 år. Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

NYHET