Mediebarometern 2019

Redaktör(er): Jonas Ohlsson

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2019 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 79 år.

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

Innehåll

Om Mediebarometern 2019
Mediedagen
Ljudmedier
Rörlig bild
Textmedier
Socialt nätverkstjänster
Nyheter
Tillgång till medier


Extramaterial

Den 29 maj presenterades resultaten från Mediebarometern 2019 vid ett webbsänt seminarium.

Seminariet spelades in och du kan ta del av det här>>

Program

Seminariets programledare och moderator var journalisten Emanuel Karlsten

  • Nordicoms föreståndare hälsar välkomna och berättar om undersökningen. 
  • Huvudresultaten i Mediebarometern 2019. 
  • Storstad och landsbygd – skilda medievanor? 
  • Digitala pensionärer – vilka är de och vad gör de? 
  • Nyhetsanvändningen under corona-epidemin – preliminära resultat från Mediebarometern 2020 

Ladda ner presentationerna från seminariet (PDF)

Här kan du ta del av fakta och resultat från Mediebarometern 2019