Bild av en ung person som använder Snapchat
Photo: Scandinav Bildbyrå

Nordicom samordnar nytt forum för MIK-forskning

Nyhet
 | 2 september 2020
Nordicom kommer att inrätta ett nytt forum för att identifiera och samordna forskare inom medie- och informationskunnighet – MIK. Satsningen är en del av det nationella nätverket MIK Sverige som lanserades av Statens medieråd på uppdrag av Sveriges regering.

Våren 2020 blev Nordicom medlem i det nyetablerade nätverket MIK Sverige som koordineras av Statens Medieråd. Nätverket lanserades 2019 då Statens Medieråd fick i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet inom medie- och informationskunnighet på nationell nivå. Detta genom att bland annat identifiera och samordna aktörer och initiativ inom MIK-området. 

Medlemmarna i nätverket MIK Sverige representerar offentliga myndigheter och beslutsfattare som främjar olika typer av MIK. Nätverket involverar dock inte universitet och forskningscentrum verksamma inom området. För att bilda en kanal och ett forum för frågor relaterade till MIK-forskning fick Nordicom i uppdrag att grunda och samordna ett akademiskt nätverk som ska fungera som en del av det nationella nätverket. 

Den akademiska plattformen inom nätverket MIK Sverige kallas Akademiskt forum för MIK-forskning. 

Syftet med forumet är att samla forskare och representanter för relevanta forskningsinstitutioner runt ett och samma bord. Det ska fungera som en mötesplats där forskning relaterad till medie- och informationskunnighet (MIK) i Sverige uppmärksammas, diskuteras och främjas.

Innan de nya nätverken fanns på plats, som för närvarande befinner sig i utvecklingsstadiet, har det inte funnit något centralt organiserat nationellt forum för MIK-intressenter i Sverige. Akademiskt forum för MIK-forskning kommer att inrättas under hösten 2020. 

Forumets utveckling samt dess kommande evenemang kommer att följas via NordMedia Network, som är Nordicoms digitala plattform för nordiska medie- och kommunikationsforskare, inklusive forskare inom MIK. 

Läs mer om Nordicoms medlemskap i nätverket MIK Sverige. 

 

Under hösten 2020 kommer Nordicom och Statens Medieråd att samorganisera en webbinarie-serie som behandlar medie- och informationskunnighet i de nordiska länderna.

  • Media Education for the Older People, 23 september 2020

  • Early Years Education and Digital Media, 30 september 2020 

  • Media Literacy and Marginalized Groups, 7 oktober 2020 

Läs mer och anmäl dig till webbinarierna här: https://nordmedianetwork.org/collaborations/webinars/

 

 

 

---

MAARIT JAAKKOLA

Maarit Jaakkola

Områden :