Kategori: Unga och medier

Omslag till tre nya rapporter om medievanor
Nyhet | 27 sep 2021

Så förändrades svenskarnas medievanor under pandemin – läs tre nya rapporter

During the pandemic, Swedes’ daily media usage time increased from six to seven hours per day. As for children and youth, their social media usage increased significantly. Three new Swedish reports reveal changes in media usage during 2020.
Inspelningsstudio med föreläsare och moderator
Nyhet | 25 jan 2021

Titta i efterhand: 13 tips på webbinarier om medier i Norden

Missade du något spännande webbinarium under 2020? Ingen fara, du kan se det i efterhand! Här tipsar vi om nordiska webbinarier med fokus på medievanor, medieutveckling och journalistik.
Omslag till rapporterna Barn og medier 2020 och Foreldre og medier 2020.
Nyhet | 02 nov 2020

Norges största undersökning om ungas medieanvändning

Under året har Medietilsynet publicerat nio delrapporter som behandlar olika aspekter av barns och ungas medieanvändning. Nu finns resultaten tillgängliga i sin helhet i två rapporter: Barn og medier 2020 och Foreldre og medier 2020.
Nyhet | 26 okt 2020

Vägledning ska göra nätet tryggare för barn och unga

Tre svenska myndigheter med ansvar för att skydda barn och unga och stärka deras rättigheter står bakom en ny skrift. Skriften ger vägledning i tolkningen av gällande lagar och sammanfattar barns rätt till skydd mot skadlig mediepåverkan. Syftet är att skapa tryggare och säkrare digitala miljöer för de unga.
En man som visar sin mobiltelefon för ett barn
Event | 16 okt 2020

Se webbinarier om medie- och informationskunnighet på NordMedia Network

Under hösten 2020 anordnade Nordicom och Statens medieråd en webbinarieserie om medie- och informationskunnighet (MIK) i de nordiska länderna: Media Education in the Nordic Countries – Lessons Learned from the Neighbours. Webbinarierna är på engelska och kan nu ses på NordMedia Network som är Nordicoms digitala plattform för nordiska och nordiskt orienterade medieforskare.
Bild av en ung person som använder Snapchat
Nyhet | 02 sep 2020

Nordicom samordnar nytt forum för MIK-forskning

Nordicom kommer att inrätta ett nytt forum för att identifiera och samordna forskare inom medie- och informationskunnighet – MIK. Satsningen är en del av det nationella nätverket MIK Sverige som lanserades av Statens medieråd på uppdrag av Sveriges regering.
Nyhet | 20 feb 2020

Children’s opportunities and risks online surveyed

Since 2010, time spent daily online has almost doubled among children in many European countries. And for most children in Europe, the smartphone is the preferred means of going online, enabling “anywhere, anytime” connectivity. These results may not come as a great surprise to many. Considerable country differences may instead offer new insights. According to the EU Kids Online 2020 survey, more than half of the children use social networking sites on a weekly basis in most countries, whereas in other countries, four out of ten children never or hardly ever visit a social networking site.
Nyhet | 20 feb 2020

Norge: Barn og medier 2020

I Norge använder 90 procent av 9–18-årngarna sociala medier, enligt en ny rapport från Medietilsynet. Youtube är den plattform som är mest populär, följt av Snapchat, Tik Tok och Instagram. Rapporten visar även att mer än 40 procent av alla 13–18-åringar har sett skrämmande eller våldsamt innehåll på internet.
Nyhet | 08 nov 2019

Barns och ungas kulturvanor i Norden

Kulturanalys Norden har under hösten gett ut en rapport om barns och ungas fritidskultur i Norden. Antologin presenterar aktuell forskning om barn och unga, och belyser bland annat användningen av digitala medier, smarta mobiler och dataspel.
Nyhet | 06 feb 2019

Norske barns medievaner i 2018

Medienorges siste nyhetsbrev Fremtidens mediebrukere oppsummerer noen av de sentrale trendene innen barn og unges mediebruk – i et land som er i verdenstoppen når det gjelder digitalisering.