Unga och medier

| 28 september 2021
| 27 september 2021
| 8 februari 2021
| 25 januari 2021
| 2 november 2020
| 2 november 2020
| 26 oktober 2020
| 26 oktober 2020
| 16 oktober 2020

Se webbinarier om medie- och informationskunnighet på NordMedia Network

Under hösten 2020 anordnade Nordicom och Statens medieråd en webbinarieserie om medie- och informationskunnighet (MIK) i de nordiska länderna: Media Education in the Nordic Countries – Lessons Learned from the Neighbours. Webbinarierna är på engelska och kan nu ses på NordMedia Network som är Nordicoms digitala plattform för nordiska och nordiskt orienterade medieforskare.

| 13 oktober 2020

Watch media literacy webinars on NordMedia Network

In autumn 2020, Nordicom and the Swedish Media Council co-organized a series of webinars addressing media and information literacy (MIL) in the Nordic countries: Media Education in the Nordic Countries – Lessons Learned from the Neighbours. Now, the webinar lectures can be watched on each webinar's page on NordMedia Network, Nordicom's digital platform for Nordic and Nordic-oriented media researchers.