NYHET | 1 jun 2020

Nordicom ny medlem i nätverket MIK Sverige

Nordicom har anslutit till nätverket MIK Sverige, som koordineras av Statens medieråd. Medie- och informationskunnighet – MIK– är en viktig förmåga i alla åldrar för att kunna hantera, analysera och värdera innehåll i medier och för att själv kunna delta i debatt och diskussion.

Digitaliseringen har inneburit att många trösklar sänkts för tillgång och deltagande, men också ställt nya krav på var och en. En förutsättning för att kunna dra nytta av alla de möjligheter som följer med utvecklingen är en ökad medie- och informationskunnighet i befolkningen.

I september 2019 fick Statens medieråd i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet inom medie- och informationskunnighet på nationell nivå. Uppdraget är en av flera insatser i regeringens strategi för en stärkt demokrati, att främja, förankra och försvara. En ökad medie- och informationskunnighet i befolkningen ses som ett viktigt led i arbetet med en stärkt demokrati, både i värnandet av yttrandefrihet och demokrati och för individens utveckling.

Nätverket MIK Sverige samlar aktörer som på olika sätt och på olika nivåer arbetar med frågor relaterade till medie- och informationskunnighet. Syftet med nätverket är att utveckla kunskap och effektivisera arbetet på MIK-området. I uppdraget ingår även att skapa en plattform för kunskaps- och informationsspridning, fortsätta kartlägga utvecklingen på MIK-området samt utveckla myndighetens MIK-resurser.

Nordicom har nu anslutit till nätverket som idag har 19 medlemmar verksamma i offentlig sektor och idéburna sektorn.

– För Nordicom erbjuder medlemskap i det nationella nätverket en utmärkt möjlighet att bidra med våra kunskaper kring MIK-forskning och forskarsamhället. I vår dialog med Statens medieråd har vi nått samsyn kring att Nordicom skulle kunna ha en koordinerande roll mot akademin och MIK-forskningen där, säger Maarit Jaakkola, biträdande föreståndare vid Nordicom.

Vikten av samverkan mellan olika aktörer har länge förts fram, bl a vid konferenser och expertmöten (2013, 2016 och 2018). En utgångspunkt för regeringsuppdraget till Statens medieråd var den kunskapsöversikt som Nordicom gav ut 2018 Medie-och informationskunnighet i den digitala tidsåldern –en demokratifråga av Nordicoms tidigare föreståndare, professor Ulla Carlsson (red.).

Kunskapsöversikten innehåller en analys av den omfattande kartläggning av pågående insatser för stärkt medie- och informationskunnighet som gjordes av Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd, nedslag i aktuell forskning och praktik. I kunskapsöversiktens konklusioner förordas ett nationellt politiskt ramverk och dialog och samverkan mellan olika aktörer för att arbetet för ökad medie- och informationskunnighet i befolkningen ska bli effektivt. Kunskapsöversikten bidrog till att Statens medieråds roll som samordnare stärktes och ett utvecklingsarbete på området inleddes.

Mer information om MIK Sverige, regeringsuppdraget och vilka aktörer som ingår i nätverket finns på Statens medieråds hemsida.

---

CATHARINA BUCHT