Sweden

Fasta sidor under Medieforskning

| 9 June 2022
| 9 June 2022
| 1 June 2022
| 31 May 2022
| 19 May 2022
| 19 May 2022
| 16 May 2022

Digital newspapers, car radio, and streamed television – this is how the Swedish population used media in 2021

Two out of three of the Swedish population read a daily newspaper on an average day in 2021 – digital reading dominated. Car radio was the most common way to listen to the radio, and 93 per cent of the population watched moving images in some form on an average day. These are some of the most important results from the Swedish Media Barometer 2021 summarised.

| 19 May 2022

Digitala tidningar, bilradio och strömmad tv – så använde svenskarna medier 2021

Två av tre svenskar läste dagstidning en genomsnittlig dag 2021 – digital läsning var mest populärt. Bilradio var det vanligaste sättet att lyssna på radio, och 93 procent av befolkningen tittade på rörlig bild i någon form en vanlig dag. Detta är några av de viktigare resultaten från Mediebarometern 2021 i korthet.

Ledig tjänst: kommunikatör

Obs. ansökningstiden för den här tjänsten har gått ut. Till följd av en stundande föräldraledighet söker Nordicom nu en erfaren kommunikatör som kan ta över ansvaret för kommunikationen och marknadsföringen av våra vetenskapliga publikationer. Sista ansökningsdag är 6 maj 2022.

Mia Thu, 04/14/2022 - 08:08
Save the date 19/5: Seminarium om resultaten från Mediebarometern 2021

Den 19 maj presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet resultaten från 2021 års Mediebarometer. Mediebarometern är en årligt återkommande undersökning där ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen svarar på frågor om sina medievanor.

karin Mon, 04/11/2022 - 15:21