Smaken för nyheter: Klasskillnader i det digitala medielandskapet

NY PUBLIKATION | 27 augusti 2018

Människors konsumtion av nyheter blir allt mer splittrad. Boken Smaken för nyheter: Klasskillnader i det digitala medielandskapet visar att växande klassklyftor och ett ökat informationsutbud har lett till att befolkningens nyhetsvärldar ser väsentligt olika ut, något som riskerar att öka samhällsklyftorna ytterligare. 

Under de senaste trettio åren har den sociala ojämlikheten i Sverige ökat i internationell rekordfart. Samtidigt har medielandskapet förändrats och ett allt större kanalutbud har lett till ett överflöd av nyheter och information. 

Boken Smaken för nyheter: Klasskillnader i det digitala medielandskapet utforskar relationen mellan klass och människors val och värderingar i det samtida medielandskapet. Boken bygger på intervjuer med över femtio ungdomar från olika samhällsklasser och en nationell enkätundersökning med 3 850 svenskar. 

Klass spelar roll 
Svaret på varför människors orientering i medielandskapet skiljer sig åt finns inte enbart att hämta i algoritmer. Splittringen är också ett resultat av att människor i dagens klassamhälle har olika förväntningar och attityder gentemot nyheter och journalistik. 

 - Studien visar att klass spelar en stor roll för hur människor orienterar sig i nyhetslandskapet. Det kan handla om hur ofta de tar del av nyheter, vilka typer av nyheter de vänder sig till och om de tycker att nyheter är viktiga, säger medieforskaren Johan Lindell som skrivit boken.  

 

Läs Nordicoms pressmeddelande 2018-08-27 "Splittrad nyhetskonsumtion ökar klyftorna".  

Ladda ner boken digitalt eller förbeställ ett trycket exemplar.  

 

Boken är skriven av Johan Lindell, filosofie doktor och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstad Universitet. Han är också verksam som lärare vid Södertörns Högskola.

 

---

MIA JONSSON LINDELL