Bild från inspelning av webbinariet

Se webbinariet om den svenska medieutvecklingen 2020

Event
 | 21 oktober 2020
Digitala reklamplattformar dominerar, dagstidningsmarknaden har nått en ny botten och coronapandemin har orsakat en samhällsekonomisk tvärbromsning med allvarliga konsekvenser för reklammarknaden. Nu kan du ta del av resultaten från rapporten Medieutveckling – Medieekonomi 2020, som publiceras i dag av Myndigheten för press, radio och tv. Rapportens huvudresultat presenteras även i ett kostnadsfritt webbinarium som är öppet för alla.

Den svenska mediemarknaden befinner sig i en ständig omvandlingsprocess, främst till följd av den accelererande teknikutvecklingen. Samtidigt som internet och digital medieteknologi erbjuder nya möjligheter, ställs de etablerade medieföretagen inför stora utmaningar då de måste förhålla sig till förändringar i publik- och annonsörsmönster. Därtill har coronapandemin fått dramatiska följder för mediemarknaden under 2020.

I rapporten Medieutveckling – Medieekonomi 2020 presenteras och analyseras den strukturella och ekonomiska utvecklingen på den svenska mediemarknaden under 2019. För att belysa de medieekonomiska konsekvenserna av coronapandemin redovisas även data som hittills finns tillgänglig från 2020.

Några resultat från rapporten

  • Under 2019 begränsades tillväxten på reklammarknaden till 2,6 procent. Omsättningen på 40,8 miljarder var dock den högsta någonsin.
  • Tillväxten i reklamförsäljning hamnade till stor del hos de digitala reklamplattformarna, framför allt Google och Facebook. Av varje reklamkrona investerades 58 procent i nätbaserade kanaler under 2019.
  • Den svenska dagstidningsmarknaden nådde en ny botten 2019 då tidningsföretagens försäljning sjönk med omkring 1 miljard kronor.
  • Storstadspressen dominerar allt mer på den digitala tidningsmarknaden och det är främst för lokalpressen som digitaliseringen fått negativa konsekvenser. Av 17 företag inom landsortspressen gick 15 med förlust 2019.
  • Coronapandemin ledde till en samhällsekonomisk tvärbromsning våren 2020, vilket fick stora konsekvenser för reklammarknaden. Under andra kvartalet 2020 registrerades ett tillväxttapp på 18 procent, vilket var den största nedgången som någonsin registrerats i Sverige.

Se webbinariet och läs rapporten

I webbinariet Svensk medieutveckling: Ekonomi och användare diskuteras två nya rapporter om medieutveckling, publicerade av Myndigheten för press, radio och tv. Utöver rapporten Medieutveckling – Medieekonomi 2020, redogörs för resultaten från rapporten Svenska nyhetsvanor i normaltider och kristider.

Medverkande:

  • Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv
  • Ulrika Andersson, docent, medieforskare och biträdande föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet
  • Jonas Ohlsson, docent, medieforskare och föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet
  • Moderator: Jonathan Falck, senior rådgivare vid Medier & demokrati på Lindholmen Science Park

 

 

Rapportserien Medieutveckling ingår i Myndigheten för press, radio och tv:s uppdrag att följa medieutvecklingen. Utöver rapporten om medieekonomi som tas fram i samarbete med Nordicom, inkluderar serien rapporter om mediepolitik, mediekonsumtion, mediemångfald samt svenska nyhetsvanor.

Julia Romell

Områden :