Mediebarometern 2023, liggande omslag.
Foto: Skandinav Bildbyrå

Rörlig bild och sociala nätverk mest populärt – så använde svenskarna medier 2023

Mediebarometern
 | 14 maj 2024
Nio av tio svenskar tittade på rörlig bild en vanlig dag, fler såg på strömmad tv än på tablålagd. Drygt åtta av tio använde sociala medier, Facebook och Instagram var mest populära, förutom bland de yngre där Snapchat och TikTok dominerade. Två tredjedelar läste en dagstidning, och det digitala läsandet dominerade. Läs sammanfattningen av de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2023.

Här sammanfattar vi de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2023, en undersökning av medieanvändningen i den svenska befolkningen 9 till 85 år en genomsnittlig dag 2023. Rapporten publicerades 14 maj 2024 och finns fritt tillgänglig att läsa och ladda ner. 

Läs och ladda ner rapporten  
Se ett webbsänt seminarium om resultaten från Mediebarometern 2023

Nio av tio tittade på rörlig bild – drygt åtta av tio använde sociala nätverkstjänster  

Av alla olika medieslag var rörlig bild det som allra flest tog del av under 2023. En genomsnittlig dag tittade inte mindre än 95 procent av befolkningen på rörlig bild i någon form. Det inkluderar tablålagd och strömmad tv, webb-tv, nedladdad film och videoklipp. Något färre, 85 procent, använde sociala nätverkstjänster. De sociala nätverkstjänsterna hade därmed en högre daglig räckvidd än både radion och dagstidningen vilka, när också användning online inkluderas, hade en räckvidd på 77 respektive 66 procent.  

Den samlade användningstiden för medier uppgick till drygt sex timmar och tre kvart per dag  

Medier av olika slag fyller en stor del av människors vakna tid. Under 2023 uppgick den samlade dagliga användningstiden för medier till 407 minuter, eller drygt sex timmar och tre kvart. Det inkluderar också den samtidiga medieanvändningen, det vill säga att medier mycket väl kan användas parallellt (till exempel att någon lyssnar på musik medan hen läser en bok). Den svenska befolkningen ägnade år 2023 något längre tid åt medier för rörlig bild, 138 minuter, än åt ljudmedier, 133 minuter. Beräkningen inkluderar tv och Youtube för rörlig bild och för ljudmedier radio, podcast och musik.  

Bilradio alltjämt det vanligaste sättet att lyssna på radio  

Under 2023 lyssnade 55 procent av befolkningen på radio i bilen en genomsnittlig dag. Bilradio var därmed det vanligaste sättet att lyssna på radio. Omkring en tredjedel, 31 procent, lyssnade på radio i traditionell radioapparat. Sett till befolkningen som helhet var lyssnandet via internet mindre utbrett. 29 procent lyssnade på podcast eller radio i efterhand och 22 procent på direktsänd webbradio.  

Det var fler som såg på strömmad tv än på tablålagd tv  

En vanlig dag 2023 tittade i genomsnitt 95 procent av befolkningen 9 till 85 år på rörlig bild i någon form. 89 procent tittade på tv. Tv inkluderar tablålagd tv och strömmad tv. Den dagliga räckvidden för strömmad tv var 65 procent medan räckvidden för tablålagd tv var 51 procent. Något färre – 48 procent – tittade på Youtube en vanlig dag och 29 procent tog del av annat rörligt innehåll online.  

Två tredjedelar läste dagstidning en genomsnittlig dag – det digitala läsandet dominerade  

66 procent av befolkningen läste dagstidning en genomsnittlig dag 2023. 56 procent läste tidningen digitalt och 22 procent läste på papper. Flest – 52 procent – läste morgontidning. Fler läste morgontidningen digitalt, 40 procent, än på papper, 20 procent. För kvällstidning uppgick den dagliga räckvidden till 43 procent. Här var de digitala läsarna i klar majoritet.  

35% av befolkningen läste tidskrift – de flesta läste på papper  

En genomsnittlig dag 2023 läste 35 procent av befolkningen någon tidskrift. 22 procent läste tidskrift på papper och 18 procent läste digitalt. Ökas tidsintervallet till läsning den senaste veckan steg räckvidden för tidskrift till 58 procent. Störst andel läsare, 19 procent per dag, hade veckotidning och månadsmagasin.  

Den tryckta boken fortsatt mest populär  

Under en genomsnittlig dag 2023 uppgick andelen bokläsare i befolkningen till 49 procent, 64 procent läste en genomsnittlig vecka. Skönlitteratur var den vanligast lästa genren, följt av lärobok och fackbok. 37 procent av befolkningen läste tryckt bok. 15 procent lyssnade på ljudbok och 7 procent läste e-bok. Den genomsnittliga användningstiden bland läsare/lyssnare var längst för ljudbok.  

Facebook och Instagram var de mest använda sociala nätverkstjänsterna – förutom bland de yngsta

Den dagliga räckvidden för Facebook var 61 procent och för Instagram var den 60 procent under 2023. Facebook var den populäraste tjänsten bland dem mellan 25 och 85 år. Snapchat var populärast bland 9 till 24-åringar. Bland dem var också Tiktok mycket populärt.  

SVT var den mest använda nyhetsförmedlaren under 2023  

51 procent tog del av nyheter från Sveriges Television en genomsnittlig dag 2023. SVT var därmed den mest använda nyhetsförmedlaren i befolkningen som helhet. 41 procent tog del av nyheter från Sveriges Radio och 33 procent från någon morgontidning. För nyhetsutbudet från såväl SVT, TV4 och SR som morgonpressen var räckvidden väsentligt högre i den äldre delen av befolkningen än vad den var i den yngre.  

En av fyra tog del av nyheter via Facebook  

25 procent av befolkningen tog en genomsnittlig dag del av nyheter via Facebook. Det gjorde Facebook till den mest använda sociala nätverkstjänsten för nyheter. Variationen var dock stor mellan olika åldersgrupper. Bland 15 till 24-åringar var Tiktok och Instagram de mest använda källorna för nyheter bland de sociala nätverkstjänsterna.  

Tillgången till smartphone i det närmaste total  

Under 2023 hade 98 procent av befolkningen tillgång till smartphone. Med det var smartphone den mest spridda medietekniken i Sverige, före både tv och bärbar dator. I den äldsta gruppen, 65 till 85 år, var tillgången till tv marginellt högre än tillgången till en smartphone. 71 procent av befolkningen hade tillgång till mediaspelare (till exempel Apple tv eller Chromecast) och 69 procent hade tillgång till surfplatta.  

Halva befolkningen hade prenumererad dagstidning  

49 procent av befolkningen hade under 2023 tillgång till prenumererad dagstidning i sitt hushåll. 47 procent hade tillgång till prenumererad morgontidning. De flesta, 40 procent, hade digital morgontidningsprenumeration och 21 procent hade tillgång till prenumererad morgontidning på papper. 8 procent av befolkningen hade tillgång till prenumeration på digital plustjänst från någon kvällstidning.  

Tre fjärdedelar av befolkningen hade tillgång till strömningstjänst för tv  

Under 2023 hade 76 procent tillgång till abonnerad strömningstjänst för tv (till exempel Netflix). 71 procent hade tillgång till abonnerad strömningstjänst för musik eller podcast (till exempel Spotify). Tillgången var högst i åldersgruppen 15 till 24 år och lägst i åldersgruppen 65 till 85 år. 52 procent av befolkningen hade tillgång till kanalpaket för tv.   

Områden :