Mediebarometern 2023

Jonas Ohlsson
 (red.)
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.
Köp tryckt exemplar
Publikationen kan köpas i tryckt format i Nordicoms webbshop hos Publit.
Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2023 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år.  

2023 var ett år som följde på ett mycket händelserikt 2022 med krigsutbrott i Ukraina, val i Sverige och flera stora idrotts evenemang, för att nämna några stora nyhetshändelser. Allt detta återspeglade sig också i svenskarnas medie- och nyhetskonsumtion, som i flera avseenden var rekordhög under 2022. 2023 kom i stället att präglas av ökande priser, höga räntor och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge ute i världen. Den nedgång vi ser i räckvidden för flera nyhetsmedier i årets rapport var mot den bakgrunden inte helt oväntad. Samma sak gäller den något minskade benägenheten att betala för olika typer av medie innehåll som vi ser i resultaten. Samtidigt låg medieanvändningen som helhet kvar på rekordhöga nivåer också under 2023.   

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Bonnier News, Göteborgs-Posten, Mediemyndigheten, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Datainsamlingen till Mediebarometern 2023 har genomförts av undersökningsföretaget Indikator. Rapporten Mediebarometern 2023 går att ladda ner gratis från Nordicoms webbplats: www.nordicom.gu.se

Innehåll

 • Om Mediebarometern 2023
 • Mediedagen
 • Ljudmedier
 • Rörlig bild
 • Textmedier
 • Sociala nätverkstjänster
 • Nyheter
 • Tillgång till medier

Extramaterial

Läs mer om Mediebarometern 2023

 

Pressmeddelande: Svenskarnas medieanvändning fortsatt rekordhög

Resultaten i sammanfattning 

Här kan du se ett webbsänt seminarium om de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2023.

Utöver huvudresultaten och trender i Mediebarometern 2023 presenteras två exklusiva analyser. Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom, har tittat närmare på framtiden för den tryckta boken och presenterar siffror kring bokens ställning i en alltmer digital medievärld. Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom, presenterar statistik kring hur faktorer som utbildning, urbanisering och kön spelade roll för nyhetsanvändningen bland unga vuxna 2023. Moderator för seminariet är Jonas Ohlsson, föreståndare för Nordicom.

Program

 • Moderator Jonas Ohlsson, föreståndare vid Nordicom, hälsar välkommen och berättar om programmet
   
 • Elisabeth Falk, utredare vid Nordicom, berättar om undersökningen  
   
 • Huvudresultat och trender i Mediebarometern 2023  
  Karin Hellingwerf, medieanalytiker vid Nordicom  
   
 • Har vi slutat läsa böcker? Om bokläsningens framtid 
  Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom  
   
 • Urban eller förläst – vad spelar roll för nyhetsanvändning i den digitala generationen  
  Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom  

 

Man sitter i soffa och skriver på laptop

Information

Publicerad:
ISBN tryckt
978-91-88855-99-2
ISBN pdf
978-91-89864-00-9
Format:  
pdf
, tryckt
Serie: Mediebarometern