Europaparlamentet i Strasbourg i Frankrike fotograferat underifrån.
Foto: Jonathan Marchal, Unsplash

Call for papers: Medieägande och mediereglering i Europa