Sök bland böcker och rapporter

Här kan du fritt ladda ner och läsa Nordicoms böcker och rapporter. Du kan också välja att köpa ett tryckt exemplar.

Om du eller din organisation är intresserad av att ta del av samtliga böcker och rapporter som ges ut i tryckt form, erbjuder vi ett prenumerationspaket.

Läs om vårt prenumerationspaket

After the Tsunami


Redaktör(er): Lars Nord, Ullamaija Kivikuru
Nordicom, 2009, 219 sidor

Nye udfordringer for gamle medier


Redaktör(er): Johann Roppen, Lars Nord, Anker Brink Lund
Nordicom, 2009, 153 sidor

Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2008


Nordicom Sverige, 2009, 60 s. sidor

The Nordic Media Market 2009


Redaktör(er): Eva Harrie
Nordicom, 2009, 193 sidor

Influences of Mediated Violence


Redaktör(er): Cecilia von Feilitzen
Nordicom, 2009, 63 sidor

Den svenska mediemarknaden 2009


Redaktör(er): Staffan Sundin
Nordicom Sverige, 2009, 53 sidor

Freedom of Speech Abridged?


Redaktör(er): Helge Rønning, Anine Kierulf
Nordicom, 2009, 155 sidor

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2008


Redaktör(er): Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 2009, 123 sidor

Media and Monarchy in Sweden


Redaktör(er): Mats Jönsson, Patrik Lundell
Nordicom Sverige, 2009, 154 sidor

Manufacturing Europe


Redaktör(er): Inka Salovaara-Moring
Nordicom, 2009, 256 sidor

Medietrender i Norden 2009


Redaktör(er): Eva Harrie, Terje Flisen
Nordicom, 2009, 36 sidor

African Media, African Children


Redaktör(er): Norma Pecora, Enyonam Osei-Hwere, Ulla Carlsson
Nordicom, 2008, 243 sidor

Faroe Islands and Greenland 2008


Redaktör(er): Ragnar Karlsson
Nordicom, 2008, 310 sidor

Transnational Media Events


Redaktör(er): Angela Phillips, Risto Kunelius, Elisabeth Eide
Nordicom, 2008, 290 sidor

Mediated Crossroads. Identity, Youth Culture and Ethnicity


Redaktör(er): Ingegerd Rydin, Ulrika Sjöberg
Nordicom, 2008, 223 sidor

Communicating Politics


Redaktör(er): Toril Aalberg, Mark Ørsten, Jesper Strömbäck
Nordicom, 2008, 276 sidor

Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2007


Nordicom Sverige, 2008, 60 s. sidor

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2007


Redaktör(er): Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 2008, 121 sidor

Media Accountability Today... and Tomorrow


Redaktör(er): Torbjörn von Krogh
Nordicom, 2008, 158 sidor

Medietrender i Norden 2008


Redaktör(er): Eva Harrie, Terje Flisen
Nordicom, 2008, 32 sidor